Boom Bust

Boom Bust

mandag 24. oktober 2011

Mens vi venter på bekreftelsen....QE3 er i anmarsj

Lenge siden sist nå, så på tide å vise at man fortsatt er i live etter all dramatikken i markedene. Hvem sier finans ikke er spennende?!

QE3 har latt vente på seg. Jeg tok feil hva gjaldt augustmøtet, og det kom antydninger om Operation Twist som senere er implementert. Skal ikke si for mye om dette programmet, men jeg tror Bernanke samarbeider med Geithner om dette. Geithner har i intervju med Jim "buy Bear Stearns" Cramer sagt at han jobber for å forlenge forfallsprofilen på USAs utenlandsgjeld, og hva er vel da mer høvelig enn at FED vrir sin eksponering over fra kortsiktige til langsiktige statsobligasjoner?

For meg virker det nå som om markedet begynner prise inn et QE3. Det er lite gode makronyheter for tiden, men børsene har de siste dagene vist en del oppgang. Verdt å merke seg er at dette sammenfaller med en rekke uttalelser fra medlemmer av Federal Open Market Committee i Federal Reserve. Både Daniel Tarullo, Charles Evans, William Dudley og nå senest før helgen nestsjefen Janet Yellen, har i klare ordelag hintet frempå at de mener FED må gjennomføre nye store tiltak. De har nevnt muligheten for store kvantitative lettelsesprogrammer, og helst gjennom kjøp av boliglånsobligasjoner, og sagt at dette bør gjøre at flere investorer ønsker å investere i obligasjoner og aksjer. De har nevnt muligheten for å sette nominelle mål for arbeidsledigheten. Senest før helgen leste jeg uttalelser fra en tale Ben Bernankes holdt at FED så på muligheten for å midlertidig kun fokusere på arbeidsledighet og se bort fra inflasjon, og for å sette nominelle måltall for arbeidsledighet hvor FED vurderte muligheten å love lave renter så lenge arbeidsledigheten var over et visst nivå.

For meg virker alle slike tiltak nokså latterlige. Har FED tenkt på muligheten at lav rente kanskje ikke hjelper for å stimulere til opprettelse av nye arbeidsplasser, og at en lavrentepolitikk så lenge arbeidsledigheten er høy (hvilket for alt vi vet kan være i flere tiår framover) kan føre til en mengde nye bobler og ustabilitet i det finansielle systemet?

Jeg tipper QE3 er på vei, og at det har vært i emne i flere måneder. FED må bare time det riktig slik at de kan unngå for sterke reaksjoner fra republikanerne, og det er de kanskje i ferd med å gjøre nå. Verdt å merke seg er at Bank of England for kort tid siden vedtok å gjennomføre ytterligere kvantitative lettelsestiltak, et QE2. Det har også vist seg at dette ble enstemmig vedtatt, 9-0. For det første viser dette hvor lite skuddredd BOE er. For det andre kan dette være en fint for Bernanke. Han har nå noen som har tråkket løypa og banet vei for at også han kan gjøre det han liker best. Trykke nye dollars.

Diverse kilder:
Janet Yellen - Fed has some options on forward guidance, http://www.marketwatch.com/story/yellen-fed-has-some-options-on-forward-guidance-2011-10-21
Charles Evans - Favours more out-of-the-box easing, http://www.marketwatch.com/story/feds-evans-favors-more-out-of-the-box-easing-2011-10-17
William Dudley - Strong forces holding back growth, http://www.marketwatch.com/story/feds-dudley-strong-forces-holding-back-growth-2011-10-24
Daniel Tarullo - Backs more MBS purchases, http://www.marketwatch.com/story/feds-tarullo-backs-more-mbs-purchases-2011-10-20

fredag 17. juni 2011

Årets aksje-NM ferdig


Ja, da var årets versjon av E24 Aksje-NM over for denne gang. Som en kuriositet er det jo litt morro å delta i slike konkurranser. For de fleste av oss lar det seg vanskelig gjøre å kunne følge med markedet til enhver tid og handle i tide og utide. Jeg satset fra dag en på en makrostrategi hvor jeg plasserte halve fondet i bear-ETF'er, og en liten andel i Nordic Semiconductor. Mot slutten gikk jeg inn i Norske Skog og IDEX. Alt i alt gikk det nokså bra, og jeg endte på #68 totalt. Den sista uka endte jeg på #16.Om konkurransen skulle fortsatt lengre ville jeg helt klart beholdt mine bear-ETF'er, da jeg tviler på at gjeldsproblemene i EU vil blåse over før om en god stund, og at markedene i det minste ikke vil ta fatt på en ny stor oppgang før sent i sommer, rundt august-tider.

Jeg synes det er litt morsomt at media fokuserer så inni grenseløst på problemer i EU og USA, to deler av verden med ca. 1 mrd mennesker, mens man så og si aldri med ett ord nevner den virkelig positive utviklingen i Asia og Afrika. Afrikas sub-Sahara land har f.eks. en årlig BNP-vekst på ca. 5%. Ikke akkurat til å kimse av. Afrika og Asia utgjør ca. 5 mrd mennesker, men ut ifra medieomtale skulle man heller tro det var 5 mill. Vel, jeg håper markedene her i vesten kommer godt ned så man kan gjøre gode kjøp. I mine øyne er den langsiktige utviklingen klart positiv, og i bullmarkeder skal man ta de kjøpsmulighetene korreksjonene gir. (Så får jeg for min del håpe jeg ikke bommer, og at dette er starten på et bjørnemarked da, hehe.)

søndag 12. juni 2011

Merry-go-round

Nå er det morro å være interessert i finans og aksjer! Ett år er gått siden krisen i eurosonen "begynte", og vi har rykket tilbake til start. For ett år siden var det vulkanutbrudd på Island, gjeldskrise i Hellas, og en kraftig korreksjon i aksjemarkeder verden over. Nå, så og si akkurat ett år etter gjentar historien seg i tilnærmet identisk rekkefølge. Vi har hatt et stort vulkanutbrudd på Island, det kommer en ny redningspakke for Hellas, og det ser ut til at aksjemarkedene er på vei til å korrigere.

Jeg har siden april vært mer og mer skeptisk til markedene. Egentlig ikke fordi jeg ikke har tro på verdensøkonomien, men fordi jeg ikke tror markedene i stor nok grad har tatt inn over seg de problemene som vil fortsette å komme i eurosonen og i USA. Mitt base case er at verdensøkonomien skal utvikle seg sterkt fremover. Fremvoksende markeder og utviklingsland, hvor den klare majoriteten av jordas befolkning befinner seg, viser en flott utvikling. De store linjene peker slik jeg ser det helt klart oppover i retning økonomisk vekst og økende velstand i disse delene av verden. Problemene ligger i mange av de utviklede økonomiene, og spesielt de hvor mye av veksten fram til 2009 var basert på stadig økende gjeldsakkumulering hos stat og befolkning. Alle man ser uttale seg om aksjemarkedet fokuserer nesten utelukkende på USA. Hvorfor våkner de ikke opp? Hvorfor ser de ikke rundt seg, og ser at det faktisk er i Asia, Latin Amerika og Afrika utviklingen skjer og at det er der fokuset i større grad bør ligge? Nei, kortsiktigheten kan de ha for seg selv. På sikt er det i disse områdene veksten vil forekomme, og hvor fokus i større grad bør ligge. For en person med lang investeringshorisont mener jeg disse områdene bør være interessante.

I mine øyne er vi på global basis inne i et økonomisk bull-marked. Jeg tror likevel helt klart aksjeinvestorer verden over vil la seg skremme av det jeg tror vil være svakere enn ventet økonomisk vekst i USA i kommende kvartaler, og problemer i EU. Av denne grunn tror jeg børsene, inkludert Oslo Børs, skal ned 10-20%. Personlig vil jeg likevel ikke selge noe av det jeg sitter på. Erfaringsmessig lar det seg vanskelig gjøre å time korreksjoner. Min tilnærming er å bygge opp kontantbeholdninger i perioder med økende aksjepriser, og bruke disse pengene i korreksjoner. Mennesker elsker å kjøpe varer når det er salg, men når det er salg i aksjemarkedet så lar de seg vanskelig rive med. Det er i grunn litt pussig.

Råvareprisene ser ut til å jevne seg litt ut nå. Dette bør tilsi avtakende inflasjon i fremvoksende økonomier, og at de får kontroll på prisstigningen (for en stakket stund iallefall). Dette vil også gi FED unnskyldning for å iverksette ytterligere kvantitative lettelser (i august?). Et QE3 vil igjen føre til stor dollardepresiering og økende priser for edelmetaller. Jeg noterer meg for øvrig, dels til min forlystelse, at ordet "QE3" er nevnt flere titalls ganger i den siste ukes finansaviser. Flere er i ferd med å våkne opp til realitetene.

Jeg gjetter på at markedet vil bruke halvannen til to måneder på å korrigere, og satser på å akkumulere posisjonene mine i tiden som kommer. Jeg krysser fingrene for at bjørnen skal stikke hodet godt ut av hiet sitt og skremme vannet av noen og enhver, slik at jeg kan bruke feriepengene mine på billige verdipapirer. Gjeldstaket i USA må heves innen 2. august, og politikerne kommer høyst sannsynlig til å bruke all den tiden til å bli enige. Fokuset på dette vil øke og skape økt frykt i markedet. Det er i overkant av halvannen måned til dette isåfall vil skje, og det skal i mine øyne mye til for at vi får en bærekraftig oppgang før dette er i havn.

Ønsker alle et fint midlertidig bjørnemarked før vi igjen tar fatt på en ny oppgang i det større oksemarkedet! :)

tirsdag 24. mai 2011

Er vi nærmere QE3?


Som jeg har skrevet i et tidligere innlegg er jeg av den oppfatning at Federal Reserve vil iverksette et nytt kvantitativt lettelsesprogram i løpet av 2011. Jeg ser flere tegn som kan tyde på at brikken nå faller på plass.

Federal Reserve ("FED") har et todelt mandat. De skal sikre 1) prisstabilitet og 2) maksimal sysselsetting.
Om man begynner med det første så har inflasjonen i slutten av 2010 og inn i 2011 tiltatt. FED sa i siste Federal Open Market Committe ("FOMC") møte at de så på den tiltakende inflasjonen som midlertidig og forbigående. De sa også at de  ikke var tilfreds med utviklingen i arbeidsmarkedet og mente ledigheten var for høy. De offisielle arbeidsledighetstallene i USA sier nå at ledigheten er på 9 %, opp 0,2 % fra forrige måling. FEDs andre kvantitative lettelsesprogram, døpt QE2, har altså hatt liten målbar effekt på sysselsettingen (noen vil kanskje likevel argumentere for at den ville falt mye mer uten QE2). Bruttonasjonalproduktet ("BNP") i USA var i første kvartal skuffende. De annualiserte tallene viste en vekst på 1,8 %, ned fra 3,1 % i fjerde kvartal 2010. Konsumet i USA viste svak utvikling, bl.a. som følge av økte bensinpriser. I mine øyne vil de som fortsatt er optimistisk til de BNP-veksten i Q2 2011 bli skuffet når disse slippes i juli. Pumpeprisen på bensin i USA ligger nå rundt USD 4. Prisen på matvarer og energi er ellers også stigende. Jeg skal ikke gå inn på hvor fordreide inflasjonseregningene kan være, men ting kan tyde på at tallene i stor grad underdriver den virkelige inflasjonsveksten. Om FED opererte med et mandat som kun omfattet optimal sysselsetting er jeg sikker på at de ville iverksatt QE3 i 2011.

Det som derimot har gjort at jeg er litt usikker på om jeg får rett i min spådom om et QE3 er de økende råvareprisene. Nå har vi den siste tiden sett disse flate ut og også falle. Det er således mulighet for at FED får en utmerket anledning til å si "hva var det vi sa?" når det fremover kommer nye inflasjonstall. De vil si at de med sine utsagn om at den økende inflasjonen var midlertidig og forbigående fikk rett. Når dette mulige hinderet for nye kvantitative lettelsesprogrammer er ute av veien, og arbeidsledigheten forsatt holder seg høy, vil FED mene at de har gode grunner til å iverksette nye stimulanser av den amerikanske økonomien. For FED er det bl.a. viktig å holde liv i det amerikanske boligmarkedet. Dette er fortsatt meget svakt, og mange vil si at dette er inne i en "dobbelt dipp", hvor prisene nå igjen vender nedover. Amerikanske boliglåns renter fastsettes i stor grad som følge av nivået på rentene på 10-års amerikanske statspapirer. For FED vil det være viktig at amerikanere har mulighet til å refinansiere eksisterende boliglån, og ta opp nye boliglån, til gunstige rentebetingelser. Om rentene øker vil boligmarkedet høyst sannsynlig slite ytterligere. FED vil altså ønske å støttekjøpe 10-års amerikanske statspapirer. Flere potensielle kjøpere av slike verdipapirer er allerede ute av markedet. Verdens største obligasjonsfond, Pacific Investment Management Company ("PIMCO"), har i 2011 solgt seg helt ut av amerikanske statspapirer, og er netto short slike (4 % om jeg ikke husker feil). Dette er et viktig signal om markedets syn på amerikanske statspapirer. Det tynnes ut i rekken av mulige kjøpere av amerikanske statspapirer, og FED vil innse at de også av denne grunn må gjennomføre støttekjøp.

Det krangles i disse dager mye i USA om hvorvidt de skal øke det lovfestede taket på statsgjelden til mer enn USD 14 000 milliarder Jeg tror så klart dette med tiden vil økes, men jeg tror og at republikanerne vil drøye før de går med på dette. Dette vil ligge som en klam hånd over USAs statsfinanser, og med fortsatt store underskudd som det i mine øyne uansett er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt så vil dette samlet etterhvert bidra til at enda flere slutter å kjøpe amerikanske statsobligasjoner. Jeg går ikke videre inn på de enorme forpliktelsene den amerikanske stat har til sine velferdsprogrammer som Medicare og Medicaid, men det jeg vil si er at tallet på USD 14 000 milliarder ikke inkluderer disse. Om man regner med disse vil tallet mangedobles. Hadde USA først sine regnskaper etter IFRS ville gjeldssiden i deres balanseregnskap sett adskillig mørkere ut enn den gjør i dag.

BNP  for Q2 2011 slippes i juli. FOMC avholdes 9. august. Jeg legger hodet litt på blokka og gjetter på at FED på dette møtet vil annonsere, eller i det minste komme med sterke antydninger om, et nytt kvantitativt lettelsesprogram. Dette kan ta mange former, og kan kalles mye forskjellig (FED vil nok forsøke å kalle en spade alt annet enn en spade), men et nytt program vil i mine øyne komme.

Hvordan vil dette påvirke finansmarkedene? Jeg tror prisene på edelmetaller vil fortsette å stige. Spesielt vil disse stige i dollartermer som følge av at dollaren vil svekkes, men jeg tror de også vil stige målt i andre valutaer. Tiltroen til papirpenger svekkes med et QE3, og aktører i finansmarkedet vil se etter andre former for valuta. Edelmetaller utgjør en form for valuta jeg tror investorer vil strømme til når de ser at papirpenger ikke lengre er så sikkert som de hadde trodd og håpet. Man kan gjerne si at gull og andre edelmetaller ikke har noen reell verdi, men det samme kan man vel si om papirpenger? Grunnen til at mine norske kroner har en verdi er at alle andre også synes de har en verdi. Dersom dette synet endrer seg og alle mister tiltro sin verdien av en norsk krone så vil verdien på disse rakst svekkes. The beauty is in the eye of the beholder, og edelmetaller vil se utrolig mye penere ut enn papirpenger vil gjøre når vi fremover i mine øyne vil se effekten av kvantitative lettelsesprogrammer og da spesielt de som er innført, og vil innføres, i USA.
En annen del av markedet å fokusere på er verdipapirer i land hvor statsfinansene er ordnede og troverdige, og også hvor de lokale valutaer vil styrke seg mot de store valutaene som dollar, euro og yen.

Jeg har sett null og nadas i media om at anerkjente finansaktører gir uttrykk for et bilde slik jeg skisserer over. Stor var derfor min glede da jeg leste Financial Times den 19. mai. Scott Minerd, chief investment officer i Guggenheim Partners, skrev i et innlegg at han trodde sjansen for et QE3 styrket seg med avtakende råvarepriser. Han mente at kommende kutt i statsbudsjettet og utløpet av skattefritak fremover vil legge en demper på veksten i USA. I tillegg mente han at såpass svake veksttall i USA på dette stadiet i businesssyklusen ville gjøre FED svært bekymret for økonomien, og at lav sysselsetting og avtakende inflasjon ville gi FED "en unnskyldning" for å iverksette et QE3.

Jeg er spent på å se om flere vil fremme slike tanker i månedene som er foran oss. hvem blir første norske økonom til å snakke om dette? KanskjeAndreassen i Terra Markets? Han er vel en av de få som evner og tenke selvstendig (sier for øvrig ikke at jeg alltid er enig med han).

Om jeg får rett i min spådom om et QE3 skal jeg feire med mine små investeringer i edelmetaller, og kanskje ta meg en gravøl for USAs økonomi. Om jeg tar feil, så vil innrømmelsen komme på denne blogg. En ting er sikkert, det blir meget spennende å følge utviklingen i USA videre fremover! :)

torsdag 12. mai 2011

Uredelighet og fravær av moral i dagens finansmarked!


Ukas nyhetsbilde har vært preget av en del saker som angår mistanke om innsidehandel, mistanke om bestikkelser, o.l. Akkurat nå merker jeg det flyter litt over her, og det er greit å blåse ut litt. Jeg er en person som selv mener jeg i stor grad evner å se at enhver sak har to (eller flere) sider. Jeg liker å tro at jeg er nokså objektiv, og som ikke ønsker ta side i en sak før jeg også har hørt argumenter for alle sakens sider. Likevel merker jeg at jeg lar meg provosere av mengden svindel og uredelig moral i finansmarkedet. Man skal aldri anse en tiltalt å være skyldig før skylden er tilstrekkelig bevist og dom er avsagt i slik favør, men personlig er jeg av den oppfatning at de overskrifter man nå ser i media relatert til slike saker bare er tuppen av isfjellet. Det oser og stinker av lav moral og uetisk framtreden i det internasjonale finansmarkedet, og her på berget vi ikke det spor bedre enn i andre land! Aker Brygge er pakket med spirrevipper og erfarne lystløgnere som ikke tar seg 5 øre for å svindle sin egen bestemor, og iallefall ikke for å svindle en kunde eller å bryte lover og regler for å tjene gode penger på egen bok. Kall meg forutinntatt. Kall meg trangsynt. Kall meg misunnelig. Kall meg hva som helst. Det er for meg ingen, INGEN, tvil om at det her i Norge foregår storstilt svindel, innsidehandel, markedsmanipulasjon og u name it i finansmarkedet! 

I rettsaker ser vi påtalemyndighetene legge frem lydbåndopptak og andre beviser som for meg åpenbart tyder på lave skrupler, uredelighet og innsidehandel. I rettsalene ser vi gamle kolleger referere til sviktende hukommelse når de spørres om tidligere hendelser. Så klart vil de ikke si noe. De vet at om de angir "sine egne" vil de ikke lenger ha tillit i finansbransjen og hos sin arbeidsgiver og kolleger. Jeg synes det er trist. Bransjen skyver ut folk som tør angi tidligere kolleger, som tør innrømme at de kjenner til aktører som har bedrevet skittent spill, som tør innrømme hva alle vet er rådende praksis. Praksis er slik jeg ser det at i jakten på penger så spiller lover og moral ingen rolle. Dette skyves til siden til fordel for grådighet og pengejag.

Jeg mener vi TRYGT kunne styrket påtalemyndighetene i Norge med mange mange årsverk. Styrket arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Fått gjort en skikkelig rusken, og ryddet vekk mer av dritten vi har rundt oss. For det er i mine øyne INGEN tvil om at den flyter rundt oss! Få inn menn og damer med karakterer som har blitt personifisert gjennom Elliot Spitzer. Folk med baller og guts til å stramme knyttneven, slå den hardt inn i solar plexus på markedet, være kynisk og knallhard mot uredelige markedsaktører på samme måte som de er kynisk i sitt jag på penger på bekostning av lover og moral, og vise de at det ikke alltid lønner seg å gå over lik for å nå sine mål. 

Ja til et mer redelig og lovlig finansmarked! 

(Joda, jeg vet det er utopi.) 

:)

fredag 6. mai 2011

Fear the Boom and Bust!

Jeg kom over to genialt produserte videoer om to av historiens to store økonomer, Friedrich August Hayek og John Maynard Keynes, utarbeidet av econstories.com. For de som er som meg, og ikke er eksperter på økonomisk teori, så er dette ikke bare morsomt og underholdende, men faktisk også lærerikt! Spennende å se om dagens Keynesianske finanspolitikk får sin tiltenkte effekt. En ting er sikkert; økonomer vil aldri bli enige om hva som er "den riktige" løsningen! :)

Fear the Boom and Bust

Fight of the Century: Keynes vs. Hayek Round Two

lørdag 30. april 2011

ETP'er - Vit hva du kjøper!


Markedene er spennende for tiden! QE2 videreføres (jeg kaller det foreløpig for QE2,5), dollaren faller i rekordfart mot historiske bunnivåer mot de fleste andre valutaer, edle metaller når nye høyder (som sagt tidligere føler jeg meg f.eks. rimelig trygg på at gull vil mer enn dobles over de neste årene og også ouperforme dollarfallet), uroligheter her og uroligheter der. Det er ikke lett å sette sammen alle puslespillbitene! Det er mange tradingmuligheter "der ute", og det gjelder å finne måter å benytte seg av disse på. De siste årene har vi sett en enorm fremmarsj av noen litt rare og skumle ting som heter ETF'er, ETN'er, ETC'er og gud vet hva. De fleste som følger med i markedet har etterhvert fått relativt ok kjennskap til produktene, men det er mitt inntrykk at et soleklart mindretall virkelig har gjort hjemmeleksen sin i tilstrekkelig grad til å forstå produktene. Jeg tenkte med dette innlegget å gi gå litt lengre enn den standard nettavisartikkelen hvor en megler breialt kaster av seg flotte akronymer og heftige investeringstips, og gi litt mer grundig informasjon om disse produktene. Min kunnskap om disse er nok heller ikke 100%, så jeg tar forbehold om at det kan være enkelte hull i fremstillingen. :)

Exchange Traded Products
Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Notes (ETN), Exchange Traded Commodities, Exchange Traded Currencies (ETC), Exchange Traded Vehicle (ETV), osv. Disse ulike ET'ene kan som en samlebetegnelse omtales som Exchanege Traded Products (ETP). Dette er alle ulike typer verdipapirer som får sin verdi av en eller flere underliggende faktorer. Eksempler på slike faktorer kan være en råvare, en aksjeindeks, et knippe utvalgte aksjer, et valutakryss, strømprisen, osv. Med det utvalget som eksisterer i dag er listen tilnærmet uendelig. I teorien kan man lage en ETP for etvhert aktiva og aktivaklasse.

Omfang
Ved slutten av 2010 anslås det at den samlede verdi av alle ETP'er var på USD 1 482 mrd. I Norge finner man flere ETP'er notert på Oslo Børs hvor de, ja du gjettet riktig, omsettes i børsens åpningstider. Utvalget er stadig økende.

Den etablerte "sannhet"
ETP'er har gått en seiersgang over hele verden. Der de har blitt introdusert har de gitt den vanlige investor helt nye muligheter til å investere. Samtidig har produktene gitt den vanlige investor rimeligere alternativer enn de tradisjonelle aksje -og obligasjonsfondene. ETP'ene har blitt kjent som den rimeligste og beste måten for en vanlig investor å investere i nær sagt alle markeder. De er ansett som enkle investeringalternativer som er lett for investor å anvende.

Finansielle rådgivere og deres forhold til ETP'er
Så vidt jeg vet er fortsatt et fåtall, om noen, finansielle rådgivere (et villedende navn forresten!) som råder kundene sine til å investere i ETP'er. Grunnen er enkel. Din rådgiver tjener ikke penger på at du kjøper en ETP. Det er kun du som tjener på det. (Ja, ok da, de som utviklet ETP'ene tjener også noen kroner.) Personlig stoler jeg ALDRI på en finansiell rådgiver. For det første vet jeg om noen som jobber som det, og de kan jo mindre enn en brøkdel av det den gjennomsnittlige finansinteresserte person kan. For det andre stoler jeg ALDRI på at de gir meg de beste rådene. (Merker du at jeg er nokså negativt innstilt til disse folkene?) For det tredje, og dette er det viktigste, så mottar som regel din finansielle rådgiver bonus om han/hun selger deg produkter med høye avgifter og kostnader (såkalte "kick backs".) Av den sistnevnte grunn vil ikke din finansielle rådgiver rådgi deg til å kjøpe en ETP. De får ingen fet bonus av å gi deg gode råd!

Fysiske og syntetiske ETP'er - hva er det?
Ok, let's get to the business! Hva må du som investor vite om ETP'er? En ting er forskjellen mellom fysiske og syntetiske ETP'er. I det følgende omtales ETF'er, men dette kan også gjelde ETC'er.
En variant av ETF som gir deg som investor eksponering mot en vietnamesisk aksjeindeks kan bygges opp på ulike måter. De tradisjonelle ETF'er bestod av de aksjene som utgjorde den relevante aksjeindeksen. Om indeksen bestod av 10 aksjer i likevektet forhold så bestod også ETF'en av dette, og gav deg som investor en eksponering som tilsvarte utviklingen i indeksen. Dette er hva man kaller for en fysisk ETF. De siste årene har det kommet mer av det som kalles for syntetiske ETF'er. Dette er en ETF hvor dens bestanddeler ikke nødvendigvis er aksjene som utgjør den relevante aksjeindeksen. I en syntetisk ETF har de som har utviklet ETF'en inngått en swapavtale med f.eks. en investeringsbank som JP Morgan Chase hvor investeringsbanken lover ETF-utvikleren å levere en avkastning som reflekterer den relevante indeksen, mot en motytelse fra ETF-utvikleren som består av avkastningen på ETF'ens aktiva. Istedenfor å kjøpe de aksjene som utgjør den relevante indeksen kjøper den syntetiske ETF'en heller et utvalg andre verdipapirer, f.eks. kun et fåtall av aksjene i den relevante indeksen. Det er dog ikke et krav at den syntetiske ETF'en består av et utvalg aksjer fra den relevante indeksen. Faktisk kan ETF-utvikleren kjøpe så og si hvilke som helst aktiva. Syntetiske ETF'er har økt i omfang parallelt med at det har blitt utviklet mer og mer nisjepregede ETF'er. Da det i slike spissede ETF'er er mer vanskelig for ETF-utvikleren å kjøpe og selge alle indeksens aksjer eller obligasjoner har derfor ETF-utviklerne inngått swapavtaler med andre parter. Felles for ETF'ene er at dens bestanddeler er sikret (på breialt meglerspråk kalles dette "ring fenced assets".) Dette følger av regulatoriske hensyn og er noe av det som skiller en ETF fra andre typer ETP'er. I Europa eksisterer det omtrent dobbelt så mange syntetiske ETP'er som fysiske ETP'er.

Fysiske og syntetiske ETP'er - viktig å være klar over
Som nevnt kan en ETF-uvikler i sin syntetiske ETF kjøpe hvilke som helst aktiva. Aktiva må altså ikke speile den indeksen ETF'en skal følge. ETF-uvikleren leverer indeksavkastningen gjennom en swapavtale med f.eks. en investeringsbank. Dette vil si at om investeringsbanken går konkurs, så vil ikke investor kunne motta den avkastning han er forespeilet. Som nevnt i forrige avsnitt er en ETFs aktiva sikret. Investor vil likevel kunne oppleve å sitte igjen med aktiva som består av alt annet enn de aksjer som utgjør den indeksen investor ønsket en eksponering mot. Kritikere har anklaget enkelte investeringsbanker som utvikler ETF'er for å kjøpe sine egne råtne aktiva og stille disse som sikkerhet i ETF'en. Enkelte ETF-utviklere har for å imøtekomme kritikere i det siste begynt å publisere ETF'ens aktiva på sine hjemmesider på daglig basis. Dette gir en investor mulighet til å vite mer om sikkerheten i sin investering. Flere ETF-utviklere låner også ut sine aktiva til andre finansielle aktører. Dette gjelder både for fysiske og syntetiske ETF'er. Grunnen til at de gjør dette er for å øke sin inntjening. Ved å låne ut aksjer til shortselgere eller marker makers mottar nemlig ETF-utvikleren honorarer og renteinntekter. ETF-utvikleren velger selv om denne inntjeningen skal komme kundene eller seg selv til gode. Ofte er det en kombinasjon. Enkelte utviklere publiserer slik informasjon på sin hjemmeside. Ved utlån av aktiva oppstår det en motpartrisiko ift. at lånetaker kan komme i en posisjon hvor han ikke kan levere aktivaene tilbake til ETF-utvikleren. De fleste ETF-utviklere krever pant ved utlån, men graden av pantedekning varierer. BlackRocks iShares krever f.eks. 95% pantedekning, hvilket betyr at 5% er gjenstand for motpartrisiko. Panten kan bestå av obligasjoner, pengemarkedspapirer, kontanter, osv.
Committee of European Securities Regulators (CESR), nå European Securities and Markets Authority (ESMA), er det europeiske tilsynsorganet som holder tilsyn med verdipapirmarkedene. De tok i 2010 initiativ til å oppfordre ETP-utviklere til å være mer transparente mht. hva slags aktiva ETP'ene er bygd opp av. Securities and Exchange Commission (SEC) i USA har i år også fokusert på bruk av derivater i ETF'er, og er i disse dager i gang med undersøkelser av praksis og utarbeidelse av regelverk.

ETN'er og ETC'er
ETN'er utvikles og tilbys som regel av banker og investeringsbanker. Dette er et verdipapir som gir investor rett til avkastningen til en gitt aktiva, f.eks. en råvareindeks, en aksjesektorindeks, en råvare, osv. ETC'er er både Exchange Traded Commodities (heretter "ETCo") og Exchange Traded Currencies (heretter "ETCu".) ETC'er utvikles og tilbys av et bredt utvalg aktører og gir investor avkastning som speiler råvarer og valuta.

ETN'er og ETC'er -viktig å være klar over
ETC'er er mer som ETF'er i den forstand at deres underliggende aktiva i større grad er sikret ("ring fenced"), men dette er likevel ikke alltid tilfellet. I ETN'er er det sjelden at ETN-utvikleren kjøper aktiva som sikrer produktet. Investor i en ETN  påtar seg altså en motpartrisiko. Hvis ETN-utvikleren går konkurs vil investorer i ETN'en miste sine verdier. Dette skjedde til eksempel med ETN'er utviklet og levert av Lehman Brothers. Investor bør altså undersøke om et produkt er sikret med aktiva for å vite hvilken motpartrisiko de påtar seg.

Det er som regel svært vanskelig for en ETCo-utvikler å kjøpe de aktive som ETCo'en skal speile. For gull og edelmetaller lar det seg gjøre, men det lar seg f.eks. vanskelig gjøre å kjøpe millioner av tønner med olje. I slike tilfeller bruker ETC-utvikleren derivater for å skaffe en eksponering mot aktiva. Terminkontrakter (futures) kjøpes. I en olje-ETCo vil utvikleren som regel kjøpe terminkontrakter med kortest løpetid, som vil rulleres ved hvert tidspunkt terminkontrakten utløper. Dette gjør at ETCo'en som regel ikke gir investor den avkastning han er forespeilet. Investor ser nemlig ofte for seg at han er eksponert mot oljeprisen, og når han leser i media at oljen den siste året er opp f.eks. 30%, så antar han at dette gjenspeiler seg i ETCo'en. Dette er ikke tilfellet. Alt ettersom hvordan fremtidsprisene i det aktuelle råvaremarkedet er, vil rullering av terminkontrakter gi en mer -eller mindreavkastning ift. nåtidsprisen (spotprisen) på den råvaren ETCo'en skal speile. Hvis fremtidskurven (altså den grafiske fremstillingen av alle fremtidsprisene) er i det som kalles "contango" innebærer det at fremtidsprisene er høyere enn nåtidsprisen. I et marked som er i contango vil hver rullering av terminkontrakten medføre at ETCo-utvikleren må kjøpe neste terminkontrakt til en høyere pris enn han solgte den forrige til. Dette gir det som kalles for en rulleringskostnad ("roll over cost".) Rulleringskostnadene fører til at ETCo'en underpresterer ift. utviklingen i nåtidsprisen i råvaren, og investor får mindre avkastning enn hva han forventet. Hvis fremtidskurven er i det som kalles "backwardation" innebærer det det motsatte av et marked i contango. Her vil altså ETCo-utvikleren kjøpe neste terminkontrakt til en lavere pris enn han solgte den forrige til. Dette gir en rulleringsgevinst ("roll over profit"), som fører til at ETCo'en overpresterer ift. utviklingen i nåtidsprisen i råvaren, og investor får mer avkastning enn hva han forventet.
ETCo-utviklere kan for å minimere avvik i ETCo'ens avkastning ift. nåtidsprisen i råvaren inngå terminkontrakter med varierende lengde. Praksis her er nok varierende, og investor bør således undersøke dette før en investering i en ETCo.

Ift. ETCu'er har jeg mindre kjennskap til ev. ting investor bør kjenne til, men jeg vet iallefall at jeg selv ville gjort undersøkelser før jeg investerte i slike.

Hvilken indeks følger ETP'en
Det er viktig å undersøke hvilken indeks ETP'en skal speile. I noen tilfeller er indekser bygd opp av derivatpriser, og således vil problemet med rulleringskostnader eller rulleringsgevinster indirekte påvirke utviklingen i ETP'en. Selv om ETP'en perfekt speiler en indeks, kan altså en indeks i mindre grad faktisk speile det aktiva den i teorien skal representere. Det er altså viktig at investor undersøker hvilken indeks ETP'en skal speile, og hvordan denne indeksen igjen er bygd opp.

Belåning av ETP'er
Det er ofte vanlig å se ETP'er som gir en avkastning som er både 2, 3 og 4 ganger større enn avkastningen i det aktiva som ETP'en speiler. Dette oppnår ETP-utvikleren ved å belåne posisjonene i produktet. Hvis ETP'en rebalanseres daglig vil en investor finne ut at det eneste ETP'en faktisk gjør er å gi korrekt avkastning sett over en dag. Om man kjøper og sitter med ETP'en i lang tid, vil man se at ETP'en ikke gir korrekt avkastning over det tidsrommet. Dette kommer av rebalanseringen. En ETF som gir 2 ganger avkastningen til Oslo Børs hovedindeks vil altså etter en dag hvor indeksen steg med 1% måtte øke belåningen for å oppnå riktig belåningsforhold neste dag. Dette fordi fondet etter første dag har mer egenkapital enn gjeld, og gjelden må økes for å oppnå korrekt belåning og korrekt avkastning neste dag. Frekvensen av rebalansering kan variere fra ETP til ETP og er noe en investor bør undersøke før en investering gjøres.

Konklusjon
ETP'er er flotte produkter. De gir oss som investorer mulighet til å få eksponering mot markeder vi tidligere bare kunne drømme om å investere i. Man må likevel ikke se seg blind på lav pris og ETP'enes tilsynelatende enkle form. Som investor mener jeg man må gjøre tilstrekkelig undersøkelser for å forstå produktet, slik at man virkelig får den avkastningen man ser for seg, og ikke ender opp med skjegget i postkassa. En ETP skal ha et prospekt hvor all informasjon skal fremkomme. I tillegg kan hjemmesiden til ETP-utvikleren gi svar på andre spørsmål. Om man etter å ha lest prospektet og sjekket hjemmesiden fortsatt har spørsmål bør man kontakte leverandøren. Problemet er at svært mange rådgivere og tilbydere har liten kjennskap til hva de selger. Det er litt som Terra-meglerne som solgte CDO'er til kommunene i Nordland før finanskrisen. Jeg mener at om man ikke forstår produktet og ikke får svar på de spørsmål man måtte ha, så må man sterkt vurdere å la være å kjøpe ETP'en. Finn da heller noe annet som gir deg trygghet for at din investering gir deg den avkastningen du er ute etter.


lørdag 23. april 2011

Keiserens nye klær.


Midt oppe i alt snakket om at S&P har satt USAs kredittverdighet på "negative outlook" så er det nok mange som tenker "velkommen etter S&P." Jeg skal ikke her gå veldig mye inn på hvorvidt S&P har rett eller feil, selv om jeg vel har gjort min mening ganske klar i tidligere innlegg. Det jeg ønsker å skrive litt om i dag er et annet ratingbyrå, og deres syn på USAs kredittverdighet. Ratingbyrået heter Dagong Global Credit Rating Company Ltd., og er hjemmehørende i Kina. Man kan merke seg navnet først som sist, for om 10 år tipper jeg disse er adskillig mer anerkjent enn de er i dag. Dagong er ikke godkjent av Securities and Exchange Commission i USA, etter en avgjørelse offentliggjort i september 2010. SEC begrunnet delvis denne avgjørelsen med at de vanskelig kunne bedrive tilsyn med selskapet på tvers av landegrensene. Det gjør likevel ikke ratingene og synspunktene deres mindre interessante.

La meg først nevne det som de fleste nordmenn alltid liker å høre; vi er best! Dagong rangerer Norges kredittverdighet som nr. 1 blant et utvalg på 50 land, hvor 4 land, herunder Sveits, Danmark, Luxembourg og Singapore har samme rating som oss. Dagongs rangeringer strekker seg fra AAA (det øverste) til CCC (det laveste). I sin første rating av USA stemplet Dagong deres kredittverdighet med AA (negative outlook), hvilket plasserte USA på 13. plass mellom Saudi Arabia og Sør Korea. Ikke nok med at denne ratingen avvek sterkt fra de etablerte kredittratingsbyråenes rating av USA, men til alt overmål så offentliggjorde Dagong i november 2010 en revisjon av sin rating av USA ("Surveillance Report for Sovereign Credit Ratin The United States of America, 9. november 2010"). Ratingen lyd nå A+ (negative outlook). Dagong hadde altså jekket USAs kredittverdighet enda ett hakk ned på skalaen. Dagongs redegjørelse for nedgraderingen av USAs kredittverdighet er interessant lesning. Under limer jeg inn deler av Dagongs begrunnelse for ratingnedgraderingen, hvor jeg har uthevet enkelte nøkkelargumenter. Pga. problemer med formateringen fremstår teksten som noe rotete. Originalteksten er å finne på Dagongs hjemmeside www.dagongcredit.com. I et forsøk på å bøte på den dårlige formateringen og den store mengden tekst har jeg flettet inn et fint kinesisk og amerikansk flagg samt en flott Dagong-logo. Det blir vel ikke mer fancy enn dette!? Dette er mye å lese gjennom, og hvis du ikke ønsker å sette deg inn i materien kan jeg kort oppsummere; USA har pga. strukturelle økonomiske problemer og stadig økende grad av gjeldsfinansiering havnet i ganske store problemer som de vanskelig kommer seg unna, og som videre fortsatt vil føre til depresiering av amerikanske dollar, økning i gullprisen og svekket tillit til USAs betalingsevne og deres valuta.

"The serious defects in the United States economic development and management
model will lead to the long-term recession of its national economy, fundamentally lowering
the national solvency. The new round of quantitative easing monetary policy adopted by
the Federal Reserve has brought about an obvious trend of depreciation of the U.S. dollar, and the continuation and deepening of credit crisis in the U.S. Such a move entirely
encroaches on the interests of the creditors, indicating the decline of the U.S.
government’s intention of debt repayment. Analysis shows that the crisis confronting the
U.S. cannot be ultimately resolved through currency depreciation. On the contrary, it is
likely that an overall crisis might be triggered by the U.S. government’s policy to
continuously depreciate the U.S. dollar against the will of creditors."

"The economic financilization and industrial hollowing-out in the United States
has broken the normal relationship between the financial system and real economy,
leading to the pursuit of the virtual wealth. As social capital was largely sucked into the
financial system, the value of a huge amount of financial assets operating away from the
underlying assets and basic economy is amplified in a surprising manner, making people
more concerned about the increase in virtual wealth and less interested in creating real
wealth; and a large number of entities were transferred overseas, resulting in a serious
industrial hallowing-out, thus the country’s creative capability of actual wealth has been
severely weakened. In addition, as the government has long relied on borrowing to carry
out its administrative functions, it would gradually lose the autonomy to manage the
economy though effective exploration of fiscal policy, and finally has to resort to the
banknote printing machine, like killing the goose that lays the golden eggs."

"The U.S. global hegemonic strategy has consumed enormous national financial
resources, but its own capacity of wealth production is insufficient to support its huge
strategic target. The dependence on issuing national debt or U.S. dollars to carry out its
strategy not only lacks sustainability, but also becomes the root of yielding fiscal deficit.balance of state revenue and expenditures is advantageous to the sustained development
of the U.S. economy. However, it is almost impossible for the U.S. government to abandon its global strategy. Hence, it will become a long-term factor to hinder the U.S. economy."

"Long-term dependence on the U.S. dollar depreciation to export debt is not
only harmful to the creditor’s interests, but is also unable to solve its debt dilemma. The
problem of the national development strategy is that it causes the U.S. government to
bear a huge debt burden; however the U.S. government is unwilling to adjust its strategy
to reduce debt; rather, it believes that exporting debt through the U.S. dollar depreciation
is more compliant with the interests of the United States. Although the U.S. dollar depreciation forces creditors to transfer their interests to the US, it will reduce the market confidence in U.S. dollars, which may trigger the trend of selling U.S. dollars. Hence, it will change the international currency system pattern, and the U.S. dollar hegemonic status will be shaken inevitably, which will ultimately affect the backflow of U.S. dollars, hindering the international financing channel of the U.S. government directly, and reducing its debt income. The debt income concerns the prosperity of the United States. To avoid the outbreak of debt crisis, it has to issue additional currency to solve the problem of insufficient debt income. Hence, the U.S. dollar starts a new round of depreciation,
circulating on and on, which intensifies the risk of debt repayment inevitably."

"Adopting the extreme measure of continuous issuance of currency in the context of unconventional use of monetary and fiscal policies to save its economy indicates that the credit crisis in the U.S. financial field is evolving into a national crisis. The root cause is that something is wrong with the economic development model adopted by the United States."                        "The motivational force of the U.S. economic growth is credit expansion and at 

present the huge debt is the result of long-term accumulation of credit expansion. Gone are the basic conditions that the economic recovery is realized through repeated use of credit expansion. Therefore, it is impossible for the U.S. economy to generate a driving force for healthy development unless it can return to the real economy and discover new areas of value creation."


"In general, it is difficult for the current economic structure used in U.S. economic development model to create sufficient material base to support its domestic consumption.
Virtual economy gives tremendous impact on the safety of the national economic system.
The reform of the development model of the national economy forms the decisive factor to
stop the economic recession and to realize the sustained development of the national
economy in the post-crisis era."

"After the crisis, the stability of the American financial system has not improved
fundamentally; rather, it will face increasingly more serious rising trend of risks. After the
financial crisis broke out in 2008, the large scale bailout program of the Federal Reserve
and the U.S. government temporarily stabilized the financial system; the too-big-to-fail
financial institutions benefited a lot. However, there are still toxic assets such as the huge
financial derivatives hidden in the financial system waiting for effective disposal, and the
future deleveraging process will take time.(...) The U.S. monetary policy used in dealing with the crisis has almost lost its effect in promoting economic growth. As a new economic driving force has not formed in the United States, the declining intention of individual consumption and corporate investment leads to the shrinking of monetary demand. The large amount of liquidity accumulated 

within the financial system is mainly used for speculative financial transactions and flowing into foreign markets, which is neither conducive to promoting the development of real economy nor helpful for improving the chronic overexpansion of virtual economy. The Federal Reserve’s monetary policy of continuous quantitative easing has temporarily reduced the long-term debt interest rate, but the consequent dollar depreciation trend will trigger the financial system’s long-term recession. The monetary policy of a new round of quantitative easing launched by the Federal Reserve on November 3, 2010 plans to release another 600 billion U.S. dollars of long-term U.S. treasury bond by the end of June next year. The direct objective of this policy is to maintain the current low yield of the Treasury. The continuous U.S. economic downturn and the government’s increasing debt burden have undermined the foreign investors’ confidence in the Treasury. These investors turn to buy gold to avoid risk, which pushes up the price of gold and increases the pressure of a rise in long-term interest rate.
Especially for a highly-indebted economy as the United States, a large amount of financial
derivative contracts in the financial system is related with the interest rate; the increase of
long-term interest rates will cause another big fluctuation in the financial system, restrict
the economic recovery, and increase the government’s burden of debt service. The
Federal Reserve’s monetary policy can temporarily decrease the long-term interest rate,
but it can also trigger the dollar’s depreciation and reduce the attraction of
dollar-denominated assets to foreign investors. From June, 2010 until now, the U.S. dollar
index has dropped about 6% and has depreciated 15% relative to the Euro, 11% relative
to the Sterling Pound, 13% relative to the Yen, 18.5% relative to the Australian dollar,
11.4% relative to the Korean Won. The dollar’s continuous depreciation will cripple the
value transfer capability of the U.S. financial system to attract the dollar capital to reflow,
and the status of the U.S. as the global financial center is on the decline. Therefore, the
room for implementing of monetary policy in the United States is increasingly being
squeezed. On the one hand, the long-standing quantitative easing policy will only play a
temporary role in decreasing interest rate, as a consequence the dollar depreciation is not
conducive to the financing requirement of the United States as the largest debtor country
and the interest assertion of the creditor will be the potential pressure to the increasing
interest rate. On the other hand, the long-term economic downtown makes it impossible
for the government to increase interest rate and regain a strong dollar policy. In this
dilemma, any policies chosen by the Federal Reserve will hurt itself. Though it is likely for the current loose monetary policy to postpone the occurrence of the difficulties, yet in the long run, it will be proven to be a practice resembling drinking poison to quench thirst.""Public creditors’ interests are invisibly eroded due to the depreciation of U.S. dollar;
especially the foreign creditors will suffer even greater losses from fluctuation of U.S.
dollar exchange rate. Although the federal government could ease its actual debt burden
to some extent via this channel, its sovereign credit will be adversely affected as it ignores
the responsibilities of credit contracts and the legitimate rights and interests of creditors."

"The status of the U.S. dollar as the dominant international reserve currency
determines that its depreciation gives an inevitable impact to the interests of all creditors.
In addition to the shrinking of creditors’ assets, the utter chaos in the international
currency system triggered by the depreciation of the U.S. dollar will definitely damage the
interests of all the creditors in the world at various levels. Together with the possibility of inflation in the future, the wealth of creditors will be plundered once again by the malicious act of currency devaluation conducted by the U.S. government after it suffered the losses during the financial crisis since 2007."

"The essence is to transfer the interests of the creditors to the debtor free of charge, and that will fundamentally destroy the international credit system and global economic system comprised of the creditor system and debtor system, resulting in an overall crisis around the world."

"Outlook
Dagong believes that the occurrence and development process of the credit crisis in
the U.S. resulted from the long-standing accumulation of the contradictions in its
economic system; the U.S. debt burden can be relieved only to a certain extent through
large-scale printing and issuance of the U.S. dollar; however the consequent decline of
the U.S. dollar status and national credit will block the debt revenue channel which is vital
to the existence of the United States to a greater extent. The potential overall crisis in the
world resulting from the U.S. dollar depreciation will increase the uncertainty of the U.S.
economic recovery. Under the circumstances that none of the economic factors
influencing the U.S. economy has turned better explicitly it is possible that the U.S. will
continue to expand the use of its loose monetary policy, damaging the interests the
creditors. Therefore, given the current situation, the United States may face much
unpredictable risks in solvency in the coming one to two years. Accordingly, Dagong
assigns negative outlook on both local and foreign currency sovereign credit ratings of the
United States."

Om du har kommet helt hit har du satt deg godt inn i redegjørelsen og sitter kanskje igjen med et inntrykk av at noen der ute faktisk ser at keiseren ikke har fullt så mye klær på seg som mange skal ha det til. USAs økonomiske situasjon er kanskje mer dramatisk enn markedet liker å tro. Personlig synes jeg det er veldig interessant og forfriskende å lese slikt fra det jeg vil påstå er et mer uavhengig kredittratingbyrå enn Standard & Poor's, Moody's Investor Service og Fitch Ratings. Selv om Dagong kanskje kan ha et snev av nasjonal politisk agenda i sine utsagn, så mener jeg det er veldig mye fornuftig i det de sier. De danner en meget fin motvekt til andre kredittratingbyråer med vestlig tilknytning. Det er også verdt å bemerke at Dagong også har fått med seg hvorfor gullet stadig handles til nye prisrekorder. Tilliten til amerikanske dollar og andre store valutaer svekkes kontinuerlig og fører til at gull oppfattes som en trygg havn. Dagong ser heller ikke bort i fra at FED vil fortsette sine kvantitative lettelsesprogrammer, hvilket er noe jeg selv tror de vil måtte gjøre i en eller annen form.

Jeg avslutter med å si at USA med sin nedgraderte kredittverdighet nå plasserer seg som nr. 20 blant Dagongs utvalg av 50 land. Deres kredittverdighet plasserer seg mellom Chile og Sør Afrika. Om S&P hadde ment det samme så ville nok verdens finansmarkeder sett dramatisk annerledes ut enn de gjør i dag...

tirsdag 19. april 2011

Prislappen er ikke alltid riktig.

Vi er alle kjent med at prislappene i hylla på vår nærmeste Rema 1000 eller ICA ofte viser feil priser. Skinkepakken koster kanskje 14 øre mer i kasse enn det som stod angitt på prislappen. Om du er som meg, så bryr du deg ikke nevneverdig med dette. Du vil ha den skinka, og de 14 ørene betyr ingenting i den store sammenhengen. Om du er som meg, så er du på en annen side desto mer opptatt av pris når det kommer til dine personlige investeringer i markedet! Du er interessert i kjøpe billig og selge høyt, og forutsetter at prisen slik den fremkommer i markedet er korrekt og at du mottar korrekt informasjon fra de du kjøper dine produkter fra. Dette er et kort innlegg om at man ikke skal ta all informasjon fra nettmeglere for god fisk.

Av jobbrelaterte begrensninger verken kjøper eller selger jeg aksjer eller derivater på Oslo Børs. For å kompensere lar jeg min iver etter å investere i markedet gå utover norske og internasjonale aksjefond. Disse handler jeg gjennom min nettmegler. Vi har alle ulike tilnærmingsmetoder når vi kjøper aksjer eller aksjefond. Personlig legger jeg min egen fremtidstro til grunn, ser på de store linjene og trendene, og jeg foretrekker å gå litt mot strømmen. Når jeg har snevret inn andelen interessante aksjefond ser jeg primært på prisen på aksjefondet. Aksjefond med kjøps -og salgsavgifter styrer jeg unna, og min fokus rettes hovedsaklig mot fond med lave årlige forvaltningshonorarer. Jeg kan godta at fondet har suksesshonorar, men alt annet likt vil jeg heller velge et uten dette. Jeg ser også på fondets struktur, hvilke geografiske områder det investerer i, hvilke valutaer de underliggende aksjene er denominert i, hvilke type selskaper som utgjør underliggende, hvilke industrier disse selskapene opererer i, osv.

Man kan aldri med sikkerhet spå fremtiden, men en ting vet man med sikkerhet når man kjøper et aksjefond; kostnadene. Derfor har jeg som hovedregel at prisene skal være lavest mulig. På denne måten gjør jeg iallefall det jeg kan for at min fremtidige avkastning skal bli så høy som mulig. Nå har jeg erfart at at man faktisk ikke med sikkerhet kan vite prisene, og det irriterer meg. Jeg har hittil stort sett tatt for gitt at de kostnadene som påløper med et aksjefond alltid korrekt gjengis på hjemmesiden til nettmegleren min som tilbyr dette aksjefondet. Det gjør jeg ikke nå lenger.

Jeg har investert et visst beløp i et aksjefond som heter "Franklin Gold and Precious Metals Fund". I følge hjemmesiden til min nettmegler hadde dette aksjefondet ingen kjøps -eller salgsavgift, og årlig forvaltningshonorar var 1 % (se skjermbilde fra min nettmeglers hjemmeside under.)
Lite som jeg har å gjøre på fritiden min så dukket jeg for et par uker siden dypt ned i aksjefondets prospekter og gjorde et interessant funn. I følge prospektet påløp det to typer kostnader; "Investment Management Fee" og "Maintenance Charge" (se skjermbilde fra prospektet under.)
Som du ser av oversikten i prospektet var fondets samlede årlige avgifter på opp til 1,5 %. Jeg sendte derfor en e-post til forvalter og spurte de om jeg kunne stole på den informasjonen som fremkom av min nettmeglers hjemmeside, eller om 1,5 % var den korrekte årlige avgiften på fondet på tross av at dette ikke stemte overens med informasjonen på min nettmeglers hjemmeside. Forvalter sendte e-posten videre til min nettmegler, hvorfra jeg i går mottok følgende svar; "Etter en undersøkelse av dette fondet, har vi funnet ut at morningstar har levert feil tall til [nettmeglers navn]. Dette er nå endret på sidene til [nettmeglers navn].  Det korrekte tallet for forvaltningsavgift skal være 1,5%." Nå tenker du kanskje, "herregud, hvorfor lage så mye støy for lusne 0,5 %", men om du er litt som meg, så irriterer det deg når du ikke kan stole på den informasjonen som ligger til grunn for dine investeringer. Du vil vite hva prisen er, og du vil være trygg på at den angis korrekt. På 10 år vil nemlig forskjellen på 1 % og 1,5 % utgjøre nesten 5 % (se utregning i bildet under hvor det forutsettes at fondets aksjer ikke har noen endring fra starten av perioden til slutten av perioden). For meg er dette et tilstrekkelig signifikant beløp til å skape noe irritasjon.
 Konklusjonen er at hvis man ønsker å virkelig være trygg på at man handler på riktige premisser, så må man gjøre research selv! Man kan ikke ta for gitt at man får opplyst korrekt informasjon til enhver tid! Dette gjelder for aksjefond, og jeg vil spesielt si det gjelder for Exchange Traded Products (herunder f.eks. ETF'er). Dette er produkter hvor mange ikke forstår hva de egentlig kjøper, og ETP'er er spesielt et område hvor det er nødvendig med mer folkeopplysning. Jeg skal prøve å komme tilbake med et innlegg om ETP'er etterhvert!


Vel, that's it. Det var min "korte" utredning om feilaktige priser på aksjefond. Utrolig hvor mye man kan skrive om lusne 0,5 %! :)

mandag 18. april 2011

Ny uke og en begivenhetsrik dag i nyhetsbildet!

Bilde: Utklipp fra dagens nettaviser hos E24.no, DN.no og WSJ.com

Vel, da tar vi fatt på en ny og forhåpentligvis begivenhetsrik uke. Det mangler ikke på ting som kickstarter det finansielle nyhetsbildet! Jeg kan forstå om de som leser en nettavis for første gang i dag blir litt skeptisk til alt som heter aksjer, investeringer og økonomi, hehe. Det er noen ting jeg ønsker å belyse litt ifm. dagens nyhetsbilde.

1) USAs kredittrating forblir AAA, men utsikten settes på "negative outlook". 
2) Edelmetaller.
3) Valget i Finland.

Vedr. 1:
Dagens overskrifter domineres av at kredittratingbyrået S&P (ja, de samme som matet råtne amerikanske boliglån inn i sine forhistoriske modeller og spyttet ut AAA-ratinger til alle og enhver) har gjort en ny vurdering av den amerikanske kredittverdigheten. De stadfester sin rating på AAA (den høyeste mulige), men for første gang siden 1941 sier de at kredittverdigheten sannsynligvis vil justeres ned ved neste vurdering.
Dette er big stuff. Det skjønner de fleste. En talsmann for det hvite hus sier at S&P ikke har tatt inn over seg den politiske vilje og plan som er tilstede for å redusere statsgjelden og budsjettunderskuddene. De mener S&P gjør feil i sin vurdering. Jeg må le av det hvite hus i dette tilfellet. Jeg må likevel også le litt av at markedet plutselig nå reagerer på dette. Markedet oppfører seg litt som en notorisk horekunde som gang på gang har blitt avslørt av kona si uten at hun har tatt ut skilsmisse, for så en dag å komme hjem og til sin store overraskelse og skrekk oppdage at hun har forlatt han. Hallo, du vannskjøtet forholdet deres gang på gang, viste henne ikke den respekten hun fortjente, brukte pengene dine og deres på å ligge rundt med det ene og andre, og så lar du deg overraske over at hun forlater deg? Get a grip!

USA har i mange år nå vannskjøtet sin økonomi med voksende utgifter og sviktende inntekter. Kriger, skattekutt, helseordninger, vannvittig utlånpraksis med der tilhørende boligsmell, økende arbeidsledighet, svekket industri, osv. Se hva Intel gjør, de oppretter 200 stillinger i Finland. Uten at jeg har satt meg veldig inn i akkurat den saken så kan det umiddelbart virke som nok et tegn på at USA ikke lenger er teknologiselskapenes førstevalg når de oppretter nye arbeidsplasser og henter inn arbeidskraft. USA har de siste årene fått finansiert sine enorme budsjettunderskudd med hjelp av ingen ringere enn sin egen sentralbank. "Ben, vi må bruke noe penger her nede i Irak, du hadde ikke orket å trykke opp noen milliarder USD for meg eller!? Litt kjapt er du grei!"  De to kvantitative lettelsesprogrammene er snart ferdige, QE2 utløper i juni i år. Politikerne diskuterer nå om (ja, om, som om de har noe valg) skal løfte sitt lovfestede gjeldstak. Det snakkes om kutt i neste års budsjett på rundt USD 40 mrd. (Dette er hva de i USA vel kaller "piss in Missisippi"?) 
Bill Gross, leder av verdens største obligasjonsfond Pacific Investment Managment Company, er nå netto short amerikansk statsgjeld. Om ikke dette er et stort varsko så vet ikke jeg. Jeg er ingen ekspert på kredittvurderinger, men man får vel anta at denne mannen har tatt fram kuleramma og regnet på sannsynlighetene før han gjorde dette veddemålet. Sentralanker i Asia og fremvoksende økonomier er igjen nettkjøpere av gull og edelmetaller. Det bør vel ikke overraske noen om også disse sentralbankene, i likhet med Bill Gross, begynner å bli skeptiske til den amerikanske statsgjelden.

De mest sentrale skikkelsene i FED, inkl. Ben Bernanke og Janet Yellen, er tilbøyelig til å bruke ekstreme virkemidler (jeg definerer kvantitative lettelsesprogrammer som ekstreme) for å "holde liv" i den amerikanske økonomien, og motstanderne er ikke mange nok. Om USA skal kutte budsjettene og gjelden sin må de regne med redusert BNP. Dette på samme måte som når du etter å ha kjøpt en bil til NOK 300 000 ett år, året etter må betale ned billånet og rentekostnader, opplever at du ikke kan bruke like mye penger som før på andre goder og tjenester. For USAs politikere og sentralbank sitter redusert BNP langt inne. Lang inne! 

Hvis vi da summerer dette, og legger faktorene sammen, så ser vi at USA framover vil kunne få et stort betalings -og finansieringsproblem. Hvis de etterhvert mister sin AAA-rating, så vil enkelte investor iht. sine mandater rett og slett ikke ha lov til å kjøpe amerikansk statsgjeld lengre. Hvis sentralanker og investorer slutter å kjøpe den amerikanske statsgjelden, så vil renten presses opp (dette da verdien på en statsobligasjon vil falle med mindre etterspørsel, og fordi verdien på en statsobligasjon er invers relatert til rentenivået på statsobligasjonene). Hvis renten presses opp legges det press på boligmarkedet, den amerikanske stats mulighet til å betale renter på sine innlån, den amerikanske forbrukers evne til å betale tilbake sine lån, svekke veksten i økonomien, osv. Er dette noe USA ser seg tjent med? Nei. 
Mitt tips er altså at Federal Reserve vil innføre et nytt kvantitativt lettelsesprogram for å motvirke de nevnte ringvirkningene av økte renter. De vil i praksis da kjøpe de statsobligasjonene som det amerikanske finansdepartementet utsteder, og for å finansiere disse kjøpene vil de trykke nye penger. Pengemengden i det finansielle systemet vil øke enda mere. Økt pengemende i hendene på hvem som helst fører til økt etterspørsel etter goder og tjenester. Inflasjonen vil stige. Jeg tror vi vil fortsette å se prisstigninger på råvarer og eiendeler i 
emerging markets.

Vedr. 2:
Jeg skal ikke dra gjennom en evig lang tankerekke her, for mye er sagt i punkt 1. Jeg tror følgene av de siste års økte pengemengder og svekket tillit til flere utviklede økonomier og i sær den amerikanske, vil føre til at investorer vil flokke til eiendeler som anses som sikre, reelle og inflasjonssikre, nemlig edelmetaller. Jeg drister meg frampå med en råsjangs, og gjetter på at gull vil mer enn doble seg på to år. 

Vedr. 3:
Valget i Finland er interessant fordi det finske parlamentet, i motsetning til mange andre land i eurosonen, har rett til å stemme over Finlands tilskudd og støtte til europeiske redningspakker. Per i dag er parlamentet nokså "pro eurosone", men en endret sammensetning i parlamentet vil kunne endre dette i "disfavør eurosone." I likhet med mange andre land, særlig i nordre del av europa, har den finske befolkningen vokst seg stadig mer skeptisk til de europeiske redningspakkene hvor "siestalandene" Portugal, Hellas og muligens Spania, og "Guinesslandet" Irland, skal reddes fra sin feilslåtte økonomistyring. Partiet "ekte finlendere" som er det mest euroskeptiske i Finland omtrent firedoblet størrelsen sin og vil etter helgens valg i Finland ha ca. 19 % av det finske folket i ryggen. Dette har ført til at flere andre tidligere eurovennlige partier nå offentlig utviser større skepsis til redningspakkene. Etter dette vil nok Angela Merkel og andre statsoverhoder utvise en tøffere holdning overfor land med økonomiske problemer. Dette ikke minst for å tekkes velgerne. Der man hittil har gjort alt man kunne for at obligasjonseierne ikke skulle pådra seg haircuts vil det nok i økende grad stilles strengere betingelser. Jeg mistenker at frykten for kaos i obligasjonsmarkedene tidligere har hindret slike haircuts. Nå vil nok politikerne i økende grad sette sin egen politiske karriere og oppslutning foran frykten for kaos i obligasjonsmarkedet. 

Det finske valget vil kunne ende med at Finland stikker kjepper i hjulene for samarbeidet i eurosonen og gjennomføringen av redningspakkene. For de som er interessert i det som gjelder redningspakkene i eurosonen blir det nå viktig følge med på hva som skjer i mai. Dette er da EU-ledere håper å sluttføre avtalen. Finland er viktig for avtalen da de er ett av 6 land i eurosonen som har AAA-rating for sin statsgjeld, og det er disse landene som danner "grunnmuren" og sikkerheten i redningspakken. For å illustrere dette kan disse landene sammenlignes med dine rike foreldre som stiller opp som sikkerhet når du ber om lån i banken din. Uten disse rike foreldrene dine sliter du med å få et godt og stort nok lån. Det hjelper liksom ikke at du har en filleonkel som går på trygd og som sier han gjerne stiller opp som sikkerhet. Banken (i redningspakkens tilfelle markedet) ser ikke på det som godt nok. 
At signaler fra Tyskland nå tyder på at restrukturering av gjelden i Guiness -og siestalandene vokser frem som et reelt alternativ kan få ytterligere fart i seg dersom valget i Finland endrer maktbalansen i favør euroskeptikerne.

Kanskje vil vi i løpet av måneder se at lånegiverne til de nevnte landene (altså statsobligasjonseierne) må 
akseptere tap på sine utlån (såkalte "haircuts" på obligasjonene).

Personlig er jeg glad for at Norge slipper delta i dette garantikonsortiet. Siestalandene kan takke seg selv og sin lettvinte politikk for problemene de nå har havnet i. La de jobbe knallhardt selv for å løse problemene sine, men dette er vel for mye forlangt fra folk som bruker 1 time hver dag rundt kl 12 for å ta seg en høneblund og som ser på svart arbeid og grytidlig pensjonsalder som en folkerett.