Boom Bust

Boom Bust

tirsdag 28. februar 2012

Prisstigninger så langt øyet kan se!

Norsk media begynner å fylles mer og mer opp av overskrifter som melder om rekordhøye bensinpriser, rekordhøye boligpriser, økte matvarepriser, osv. I kommentarfeltene flyter det over med misnøye mot regjeringen og politikerne. Nå er jeg ikke uenig i at disse kjære folkevalgte har gjort en god jobb i å tildele oss høye bensinpriser, men vi kan nok dessverre ikke gi de æren alene.

Er det tilfeldig at prisene på nær sagt ALLE varer og tjenester stiger nå? Det skjer samtidig, og det skjer i en verden som preges av enorm økonomisk usikkerhet. Er ikke dette merkelig? Prisstigninger, som vi har lært, skal normalt skyldes en kombinasjon av faktorer som økt etterspørsel og/eller lavere tilbud. Herunder følger ting som f.eks. dårlig vær som ødelegger avlinger, blokader som hindrer tilgang på olje, kriger, etc. Det er naturlig at prisene på enkelte varer og tjenester svinger opp og ned. Ett år produserer bøndene rekordmye mais, og nedprioriterer korn, slik at maisprisene deretter faller og kornprisene stiger. En periode stenges Suez-kanalen, og hindrer tilgang på olje, og oljeprisen stiger. Noen år iverksetter man enormt mye leting og produksjon av jernmalm, og prisene faller som følge av det økte tilbudet.

Nå, i februar 2012, befinner vi oss i et økonomisk klima som ikke akkurat skulle tilsi økt etterspørsel etter varer og tjenester. Bedrifter er usikre, mennesker har lite å gå på i økt kjøpekraft og investorer tør i gjennomsnitt ikke gå inn med kapital i store prosjekter. Hva er det her som tilsier en veldig økt etterspørsel etter nær sagt alle mulige varer og tjenester? Ingenting.

Folk i Norge tror kanskje vi er alene om å oppleve disse økte prisene. De som tror det tar skammelig feil. Trenden er den samme i Europa for øvrig. I et land som Italia, som er et av landene med svakest økonomisk utvikling i Europa, så ser man prisene stige. I Afrika er bildet det samme. Tanzania opplever sterk prisstigning. Det samme gjør Sør-Afrika. Tendensen er lik på andre siden av kloden. I Vietnam er prisstigningen det høyeste på 6 mnd. Bensinprisen i USA nådde en februar-rekord på gjennomsnittlig USD 3,49 nylig. Prisene stiger, og de stiger over hele jordkloden.

Du kan være helt sikker på at menigmann liker å rette skylden mot politikerne. Politikerne på sin side, ja de har igjen en annen gruppe de elsker å legge skylden på: spekulantene. Disse hersens griske spekulantene som ikke tenker på annet enn seg selv og en rask profitt! Nå sist kan vi se et fantastisk eksempel på dette. Nancy Pelosi, minoritetslederen for demokratene, er ute og beskylder spekulanter for prisstigningen. Under ser du et utdrag fra pressemeldingen hun nylig sendte ut.


Sentralbanksjefer over hele verden ser "midlertidig" bort fra sine inflasjonsmål, og prioriterer "vekst" og sysselsetting istedenfor. Prisstigningene er "midlertidige" sier de, og skyldes bl.a. politisk uro. Andre nøkkelpersoner i sentralbanker mener årsaken til inflasjonsøkningen skyldes økte energipriser, og ser ikke at deres nullrentepolitikk og kvantitative lettelser kan ha noe å gjøre med saken. Økonomer, politikere og andre forståsegpåere fra media mener prisstigningene ene og alene skyldes tilbudssvikt, etterspørselsvekst, eller en kombinasjon av begge disse.

Jeg stiller igjen spørsmålene jeg begynte med: Er det tilfeldig at prisene på nær sagt ALLE varer og tjenester stiger nå? Det skjer samtidig, og det skjer i en verden som preges av enorm økonomisk usikkerhet. Er ikke dette merkelig? Svaret er at det ikke er tilfeldig, og at det ikke er merkelig. Sentralbanksjefer, økonomer, politikere og andre forståsegpåere bommer totalt i sine syn. Derimot finnes det en liten gruppe andre mennesker som faktisk har såpass innsikt at de forstår hva som skjer, og ser gjennom alt sludderet og våset som disse forannevnte idiotene kommer med av forklaringer og uttalelser. Årsaken er pengetrykkingen! Sentralbankene er roten til det vi ser skje rundt oss! De enorme utlånsprogrammene i sentralbankene, de kvantitative lettelsene og den verdensomspennende nullrentepolitikken slår nå ut i full inflasjonsblomst! Og gjett om den skal blomstre! Gjødsel tilføres i RIKELIGE mengder av våre kjære sentralbanksjefer! Så sant ikke sentralbankene våkner opp og gjør noe totalt uventet (altså det motsatte av det de gjør i dag) så går dette bare en vei. Grafene under viser eksempler på pengetrykkingen som finner sted, og viser Federal Reserves balanseutvikling siden høsten 2007 og Bank of Englands balanseutvikling siden våren 2007. Som du ser er det voldsomme beløp det er snakk om.
Se tabellen under som viser rentenivåene i de største sentralbankene verden rundt. Det er ikke mer å gå på på nedsiden. Videre tiltak må skje med pengetrykking i stor stil.

Bare siden nyttår har Bank of England, Bank of Japan og European Central Bank gjennomført store låneprogrammer og kvantitative lettelser. Etter ECBs siste LTRO før nyttår, så vi tegn fra FOMC om at flere av medlemmene vurderer et QE3. Det er nok ikke tilfeldig at de hinter om dette etter at ECB først svekket sin valuta, og etter at euroen i lengre tid har vært svak mot dollaren. Det er tit for tat. Alle land kaster mer og mer bensin på bålet, og alle land ønsker en så svak valuta som mulig for å styrke sin eksportindustris mulighet til å eksportere mer varer. Senest i forrige uke gjentok brasils finansminister sitt syn om at det vi ser er en valutakrig, og at den nå kommer til å intensiveres fremover. Også i Norge ser vi Øystein Olsen varsle tiltak dersom kronen blir for sterk. Vi må ikke tro at vi kommer til å skånes for inflasjonen. Tro ikke ett sekund at vår sentralbanksjef kommer til å sitte stille å se på at alle andre land depresierer sin respektive valuta på bekostning av vår. Utfallet av en valutakrig vil være at alle kaster bensin på bålet, og at alle valutaer vil depresieres. Vis a vis hverandre vil dermed ikke de enorme variasjonene komme, men i form av svekket verdi på pengene, så vil det være klart som sola. Det er dette vi ser i form av prisstigninger på varer og tjenester overalt rundt oss, og som vi kommer til å se mer og mer av.

De nominelle prisene på varer og tjenester må øke for å kompensere for den økte pengemengden. For mange fremstår dette som uforståelig. De fleste evner ikke engang å se det. Det farlige er også at bedrifter over hele verden nå ser priser stige, og tolker dette som et tegn på at deres respektive markeder begynner bli sunne igjen, med økt etterspørsel. Bedriftene vil etterhvert begynne å investere som følge av dette, og som følge av økt salg av sine varer og tjenester fremover. Lån vil tas opp i påvente av et sterkt marked fremover, og for å investere deretter. Dette er investeringsbeslutninger som da vil tas på et fullstendig feil grunnlag. Det er nemlig ingen reell økt etterspørsel der ute. Det er ikke behov for økte investeringer. En enorm mengde nye investeringer vil baseres på et helt forskrudd prisbilde, og vil ende opp som totalt mislykkede investeringer når denne enorme boblen omsider sprekker. Sentralbankene gjør problemene i verdensøkonomien så enormt mye større enn de hadde trengt å være. En skikkelig hestekur etter finanskrisen ville hjulpet så inderlig godt. Nå blir det bare verre!

Den første tiden vi har foran oss vil nok virke som twilight zone. Børser vil kunne gå bra, priser vil stige, investorer vil føle seg rikere. Mange vil kunne tjene penger. Likevel vil veldig mange mennesker føle at noe er veldig galt. Det vil sikkert bli mer og mer uro blant middelklassen verden rundt. I Asia vil vi nok etterhvert se sterk uro som følge av økte matvarepriser. Folks inntektsvekst vil nemlig ikke henge med prisstigningen. Kjøpekraften blant folk vil svekkes mer og mer.

Det gjelder å sikre sine verdier så godt man kan nå. Gull, sølv og andre realaktiva. I begynnelsen, når prisstigningen først bare virker forlokkende på markedet, så vil nok sølv gjøre det veldig bra, i og med at dette i stor grad brukes i industrien også. Gullet vil kanskje henge noe etter sølvet. Jeg er så klart ingen spåmann, så folk må gjøre seg opp sin egen mening. Personlig putter jeg penger i både gull og sølv. Aksjer har jeg også. Det er bare en ting jeg ikke vil ha, og det er penger i banken. Nullrente og høy inflasjon er ikke veldig forlokkende.

Man får avslutte med sitt sevanlige motto: cash er trash - gull er bull!

mandag 20. februar 2012

En studie i dårlig selskapsledelse: Seabird Exploration PLC

I dag kom det en børsmelding fra Seabird Exploration PLC (ticker: SBX) som jeg synes var hårreisende. La meg først si at jeg er glad jeg ikke er aksjonær i et slikt selskap, for snakk om å være et selskap med en helt elendig selskapsledelse som beriker seg på aksjonærenes vegne!

Her er dagens børsmelding fra selskapet:
Som det fremkommer av meldingen viser det seg at den nyutnevnte administrende direktøren i selskapet, Dag Reynolds, har fått besøk av nissefar tidlig i år! Dag har nemlig fått, helt uten å betale noe for det, 30 millioner opsjoner med en innløsningkurs på 25 øre, med innløsningsperiodene delt inn i tre intervaller, hvert år i tre år f.o.m. 16.  februar 2013.

Så, basert på dagens sluttkurs i selskapet, kan vi regne oss fram til følgende verdi på Dags opsjoner:
Grei dagslønn det eller? 3,6 millioner norske kroner, rett i lomma på den nye adm. dir. Vel unt Dag! Dette har du virkelig fortjent! Her deler man ut opsjoner som fra dag 1 er "in the money"! Uten at det så mye som koster mannen ett rødt øre! Er Seabird Exploration virkelig så deseperate at de må holde på slik for å tiltrekke seg ansatte? Det lukter aksjonærsvindel lang vei. Dette er penger som finansieres av alle de eksisterende aksjonærene i selskapet, ved at deres verdier vannes ut, på bekostning av Dag Reynolds.

Ikke nok med dette. Hva tror du skjedde i forrige uke, mandag 13. februar, en uke etter at innløsningskursen for Dags opsjoner ble satt? Joda, selskapet meldte om to nye kontrakter og en forlengelse av en eksisterende kontrakt, med en total verdi på USD 9,8 millioner, hvilket tilsvarer grovt regnet 55 millioner norske kroner. Selskapets markedsverdi var før disse kontraktene ble annonsert på ca. 49 millioner norske kroner. Så beleilig at disse kontraktene kom så kort tid etter at Dag fikk beregnet innløsningskursen på sine opsjoner da! Pussig sammentreff altså! Selvfølgelig var dette kun en tilfeldighet, de dyktige skal jo ha litt flaks ikke sant? Narr meg ikke til å le. Kontraktsforhandlingene for disse kontraktene var godt i gang da opsjonsbetingelsene ble sluttført. På godt norsk kalles dette å svindle aksjonærene!

Under ser du kursutviklingen i selskapet siste måned:

Ikke nok med at selskapet ikke akkurat er aksjonærvennlig i sin belønningspolitikk for ledelsen. Via Peter Warrens blogg ble jeg oppmerksom på at samme selskap ikke akkurat var veldig flinke til å følge børsreglene og plikten til å umiddelbart informere markedet om innsideinformasjon, da de den 13. februar annonserte de nye kontraktene på USD 9,8 millioner. Det viser seg at aksjekursen begynte å stige kraftig uten at noen som helst melding var kommet fra selskapet, og at Oslo Børs innførte børspause i selskapet i lunsjtider denne mandagen. Etter en børspause på vel 20 minutter valgte Oslo Børs å gjenoppta handelen i selskapets aksjer, uten at det var kommet fram noen ny informasjon til markedet. Her har åpenbart Oslo Børs gjort undersøkelser og kontaktet selskapets ledelse, men fått beskjed om at det ikke forelå noe spesielt å melde til markedet. Veeeel.....not so fast! 2 timer senere kom så meldingen om de nye kontraktene! Her har ting tydeligvis gått fort i svingene, for ved lunsj var det jo ingenting å melde. Jeg må virkelig si at ledelsen i dette selskapet er fantastisk raske til å forhandle om nye kontrakter, for å få gjort alt dette på under 2 timer, det står det respekt av! (Jeg håper dette er dårlig skjult sarkasme fra min side, for det er kun det det er ment å være.) Under ser du intradagsbevegelsene i selskapet denne dagen:
Som du kan se av aksjens kursutvikling begynte den allerede å stige kraftig før Oslo Børs innførte pause i handelen, og den fortsatte å stige kraftig også etter at handelen ble åpnet igjen. Da meldingen kom var aksjekursen allerede oppe på ca. 50 øre, og børsmeldingen gav ingen videre oppgang i aksjen. Markedet visste eksakt hva som kom. Alle de som satt å forventet at selskapet skulle utøve sin plikt om å sende børsmelding umiddelbart da det forelå innsideinformasjon ventet forgjeves. Det er lite annet å si om dette selskapet enn at ledelsen er søppel, og aksjonærene blir behandler deretter.

Om man liker å gamble med dårlige odds, aksepterer at ledelsen i selskapet man er medeier i beriker seg på aksjonærenes bekostning, og aksepterer at ledelsen i selskapet samtidig tar mildt sagt lett på de plikter de har overfor sine aksjonærer og markedet, så er dette selskapet midt i blinken for en investering. Hvis ikke, hold deg milevis unna! Snakk om råtten selskapsledelse!

søndag 19. februar 2012

Nouriel Roubini om utsiktene for 2012


På NA24.no møtes man av følgende overskrift:

Roubini sier at "Styrkingen av den amerikanske dollaren mellom oktober og januar, har gjort det vanskelig for amerikanske eksportører å konkurrere globalt".

Siden 2002 har den amerikanske dollaren svekket seg med 33% (se graf under). På samme tid har det amerikanske handelsunderskuddet økt med 26%. Roubini bør merke seg at selv med en svekkelse på 1/3 av dollaren, så evner amerikanske eksportører i mindre grad enn før å konkurrere globalt.


15. desember 2009 sa Roubini at "There are several reasons why gold prices are rising, but they suggest a gradual rise with significant risks of a downward correction, rather than a rapid rise towards $2,000, as today’s gold bugs claim."

Mye av det Roubini sier virker jo egentlig ganske fornuftig, men er lite annet enn et uttrykk for observasjoner selv moren min kunne gjort. Roubini bruker sine økonomiske modeller og ser ikke skogen for trærne. Ben Bernanke og alle verdens største sentralbanksjefer har pumpet økonomiene full av penger siden 2009, og disse er nå på vei gjennom økonomien, og skaper en falsk følelse av vekst i mange industrier. Men jeg advarer, ikke ta alt Roubini sier for god fisk, for når det gjelder utviklingen i gullprisen har han alltid bommet fullstendig. Jeg tror det ikke er veldig lenge til tegnene på verdensomfattende inflasjon vil tilta, og det hjelper ikke vente med å plassere sine verdier i gull og sølv til man ser inflasjonen rundt seg. Da vil gull- og sølvprisene allerede ha steget til nye rekorder, og laaaangt over $2.000 (hvilket Roubini alltid har sett på som en umulighet).

Cash er trash - gull er bull! :)

lørdag 18. februar 2012

Hva er myntene våre verdt?

Hva er myntene våre verdt? Jeg stilte meg selv spørsmålet da jeg nylig leste at flere og flere i USA har begynt å kjøpe nickels. Disse myntene har en nominell verdi på 5 cent, men har i realiteten en egenverdi på mer enn dette. Dette som følge av prisene på metallene denne mynten er laget av. Den mest kjente nickel-kjøperen er Kyle Bass. Bass er investoren som ble kjent gjennom Michael Lewis siste bok, Boomerang. Fra Daily Mail:
Mr Bass, who lives in a 40,000 sq ft house, has also bought 20 million nickels for $1million. He said the metal inside each coin is worth 6.8 cents.

Jeg har så tenkt litt på hva de norske myntene våre er verdt. Her er informasjon om dagens norske mynter fra Wikipedia:

Basert på priser fra London Metal Exchange og dollarkursen per 17. februar 2012, kom jeg frem til disse metallprisene:

Her er resultatene. Som du ser er det fint lite å tjene på å kjøpe de norske myntene som er i omløp i dag (ut i fra mine beregninger - må jo ta et lite forbehold om at det kan være feil beregnet).
Av beregningene ser du at myntene er overvurdert ift. deres virkelige verdi, med mellom 199% og 4003%. Hvis du ikke har ekstremt stor tro på enorm prisoppgang i enkelte metaller, så er nok ikke dagens norske mynter noe for deg.

Som en liten tilleggsservice gjør jeg deg likevel oppmerksom på noe. Om du kjenner noen som eier de gamle 5-øringene, så gjør du lurt i å tilby deg å ta de av hendene deres. Ja, siden du er så storsinnet så kan du jo tilby dem det de var verdt for lenge siden, selv om de jo er "verdiløse" i dag. Joda, dette vil dine bekjente tro på, fordi når den allmektige staten sier at myntene ikke lenger er gyldige, så har de jo ingen verdi, ikke sant... Her er virkelig verdi på disse 5-øringene og vår gode gamle 10-øring (som du ser nærmer virkelig verdi på denne nå den nominelle myntverdien).
Her kan du som du ser kjøpe myntene til en rabatt på mellom 64% og 87%. Ikke verst avkastning det, på en kvikk handel. Så hvis du har noen slike liggende i en skuff, ikke kast de! Kjenner du noen som har slike, og som ikke selv er mer enn gjennomsnittet klar over hva verdien på penger faktisk er (som vi nok kan anta ligger tett opp mot 0% av norges befolkning), så gjør du en god forretning i å kjøpe disse myntene!

torsdag 16. februar 2012

Sentralbanksjefens årstaleJeg har ikke lest gjennom årstalen til sentralbanksjefen ennå, og har fått med meg at han argumenterer for å justere handlingsregelen ned fra 4% til 3%. I seg selv mener jeg dette ville vært et veldig bra fremskritt. Regn med at sosialistene og de fleste politikerne kommer til å synge sammen i hylekoret de nærmeste dagene! "Vrææææææææææl....kutte statens pengebruk?! Buhuuuuu! NEI! Vi nekter!"

Nær sagt alle økonomer, politikere, statsledere og sentralbanksjefer er enige om at lave renter må til for å bekjempe problemer i økonomien. Dette er grunnleggende finanslære. Dette reflekterer dessverre det gjennomsnittlige synet på rentesetting. Alle sier at rentene må settes veldig lavt for å stimulere til økt etterspørsel.

På generelt grunnlag vil jeg kort si noe om sentralbanken. Prøv å tenk på følgende:
Hadde det ikke vært for sentralbanken så ville det vært en logisk slutning at hvis noen skal låne noe, så må noen andre spare tilsvarende beløp. For at noen kan "overkonsumere" må noen andre "underkonsumere" tilsvarende. Med sentralbankens inntog har denne logiske sammenhengen forsvunnet. I dag eksisterer det en ubegrenset kreditt som skapes av sentralbanken. Problemet med dette er at det ikke lenger blir noen som helst sammenheng mellom sparing og investering. Selv om ingen person har spart noe som helst, så kan bankene låne ut penger til de som vil ta opp lån.

Tenk over at når du sparer noe, så gjør du det med tanke på å kunne bruke dine oppsparte midler en gang i fremtiden. Dette er et signal til markedet rundt deg at du en gang i fremtiden ser for deg å kjøpe varer og tjenester for dine oppsparte midler. En bedrift vil da "oppfatte" signalene du sender ut gjennom din sparing, og investerer for å møte din fremtidige etterspørsel. En sunn relasjon mellom sparing, investering og konsum opprettes. Når sentralbankene gir ubegrenset kreditt ødelegges denne sunne relasjonen. Det lånes ut penger over en lav sko, men det er ingen som har spart disse pengene før de lånes ut, og bedriftene investerer for å møte en fiktiv fremtidig etterspørsel. Bedriftenes investeringer ender over tid opp som mislykkede, og samfunnet går på en smell, slik man har opplevd de senere år.

Nå løses problemene med å tilføre samfunnene verden over fantastisk mye ny tilnærmet gratis kreditt. Den allment aksepterte sannhet er at rentene må settes mot 0% for å stimulere etterspørsel og skape ny vekst. Den riktige løsningen (slik jeg ser det) er stikk motsatt. Det vil involvere stor smerte, men vil rette opp i de problemene vi befinner oss i.

Jeg kan så klart ta feil. Ingen kan påstå de har fasit på alt som har med økonomien å gjøre. Likevel er jeg sterk i troen, og fra å tidligere ha blitt indoktrinert i den tradisjonelle finansteorien, så har jeg over tid fullstendig skiftet syn, og blitt mer og mer sikker på at de gjennomsnittlige økonomer, statsledere og sentralbanksjefer gjør helt feil i sine tiltak for å løse våre problemer.

Man kan ikke regne med at problemene vil løses på riktig måte. Det eneste man kan gjøre er å ta ansvar for seg selv, og forsøke sikre sin egen formue og sine egne interesser.

Cash is trash. Gull er bull. :) 

mandag 13. februar 2012

Enkle svar fra statlige institusjoner - utopi!

Vel. Etter å ha kjøpt mine første fysiske gull- og sølvmynter i fjor har jeg etterhvert begynt å vurdere om jeg kan kjøpe mynter direkte fra utlandet. Jeg har dessverre en del dårlige erfaringer med kjøp av varer fra utlandet, og tok derfor ingen sjanser her. Greit nok å miste en forsendelse med koreansk ginseng verdt noen håndfulle dollars returnert tilbake til USA fordi den hadde 0,05mg mer ginseng per 100gr enn tillatt mengde, men å få returnert en canadisk maple leaf i gull verdt 340 never dollars er uaktuelt. Den smellen vil jeg ikke gå på!

6. januar sendte jeg derfor en e-post til tollregion Oslo med følgende spørsmål:
Hei,
Jeg vurderer å kjøpe gull- og sølvmynter med nominelle dollarverdier påtrykt (se link for eksempel: http://www.apmex.com/Product/65068/2012_1_oz_Gold_Canadian_Maple_Leaf_.aspx). Jeg leser av deres hjemmesider at det av merverdiavgiftlovens § 3-6 bokstav d fremkommer at omsetning av gyldige betalingsmidler er unntatt fra loven, uavhengig om de skal fungere som samlerobjekt eller ikke. Mitt spørsmål er da om jeg har oppfattet det riktig når jeg har en forståelse av at et ev. kjøp av slike gull- og sølvmynter fra USA ikke vil medføre at jeg må betale merverdiavgift eller tollavgift, eller noen annen form for avgift ved innførsel til Norge?

9. januar mottok jeg følgende e-post fra tollregion Oslo:
Din e-post er mottatt og vil  bli behandlet av regelavdelingen v/omberegningskontoret.

Dagene gikk, og jeg mottok intet svar. Lei av å vente tok jeg meg den store frihet å sende en purring til tollregion Oslo. (Ja, jeg var faktisk så frekk å spørre denne hellige statlige institusjonen om å få svar på spørsmålet mitt.) 19. januar sendte jeg følgende e-post:
Hei,
Det er nå 10 dager siden jeg sendte spørsmålet mitt til dere. Dere videresendt dette til regelavdelingen v/ omberegningskontoret. Jeg håper det vil komme et snarlig svar fra rette vedkommende snart.

20, januar, dagen etter (ja, overraskende rask respons!!) fikk jeg en e-post fra tollregion Oslo, og jeg så fram til et svar på mitt spørsmål. Det burde ikke overrasket meg, men det var så klart ikke et svar. Kun en beskjed om at jeg pent måtte vente enda litt til på å få svar. Dette var beskjeden jeg fikk:
Hei.
Da kontoret for tiden har stor arbeidsbyrde, har henvendelser som dette ca. 3 ukers behandlingstid.

Jaja, jeg skjønte at her måtte jeg pent smøre meg med tålmodighet. Jeg hadde jo tross alt med staten å gjøre! Raske svar er tross alt ikke noe som eksisterer der i gården. Tiden gikk, og intet svar kom. Til slutt hadde jeg nesten gitt opp hele greia, men så, 8. februar, over 4 uker etter å ha sendt mitt spørsmål til tollregion Oslo, fikk jeg følgende e-post:

Jeg må alltid le litt når jeg leser slike brev skrevet av jurister. De liker liksom først å ramse opp alt jeg skrev i min første henvendelse. Er det fordi man på denne måten kan bruke dobbelt så lang tid på å skrive brevene sine? Er det noe man lærte på jusstudiene, i faget "Hvordan fakturere mest mulig for minst mulig", eller kanskje heller "Jurist i offentlig sektor - brevskriving på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7..."? Jaja, såpass får jeg vel akseptere da. Jeg får jo tross alt svaret servert på et sølvfat av en dyktig jurist her. Skal vi se da..fritatt for mva. ja...dette høres jo bra ut...skal vi se...må være et gyldig betalingsmiddel....eh, ja hallo?! Finnes det noe bedre betalingsmiddel da? Gull ER jo penger det! Ekte penger!! Hva f*** snakker dere om?! Ok, merker jeg blir fort hissig når jeg leser ting skrevet på ark med et statlig brevhode. La gå...får se videre her...henvisning til rundskriv ja....hva nå enn det er....nok et brev med et statlig brevhode kan man vel anta det er iallefall, skrevet av lærde jurister må vi formode...."vedkommende importør må sannsynliggjøre ved for eksempel dokumentasjon fra kompetent myndighet at mynten har vært gyldig betalingsmiddel"....eh, wtf?! Skal JEG bevise at gull- og sølvmynter er et gyldig betalingsmiddel?! Hallo, om noen skal bevise noe her, så må det jo være staten som skal overbevise meg om at jeg skal akseptere norske kroner som gyldig betalingsmiddel! Den norske kronen med 4,35 gr koppernikkel skal liksom være et mer gyldig betalingsmiddel enn gull og sølv? Ja sikkert...åpenbart det ja...logisk det... Og hva er dokumentasjon fra en kompetent myndighet? For det første er det jo klin umulig å skjønne hva de legger i "dokumentasjon", og for det andre, så er jo den andre betingelsen umulig å oppfylle, for hvor i hel*** finner jeg en KOMPETENT myndighet?!?! Myndigheter er det jo flust av, men jeg har til gode å høre om en som er kompetent...

Nei, som vanlig når man stiller et spørsmål til noen som representerer staten, så ender man opp med å sitte igjen med x antall nye spørsmål. Jeg får vel forsøke å sende de en kopi av den amerikanske grunnloven da, og vise til artikkel 1 del 10, hvor det fremkommer følgende:
No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts;pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility. 

torsdag 9. februar 2012

Jakten på deflasjonen!

Det er morsomt å høre økonomer snakke om fare for deflasjon. "Vi er langt i fra inflasjon!" "Deflasjon er vår største frykt!" "Vi er farlig nær deflasjon!" Dette er velkjente eksempler på uttalelser som kastes rundt av disse "sjefsøkonomene". Den siste uka har visstnok Paul Krugman kommet med eksempler som han mener styrker hans syn på at vi er nær deflatoriske tendenser. Hva slags eksempel drar Krugman fram? Jo - bleiepriser! (Det er lov å le nå, jeg vet du også føler trangen!)

La oss ta en rask titt på en rapport fra Bureau of Labour Statistics fra 19. januar i år. La oss nå se hvor all denne deflasjonen er!

Vi begynner vår jakt på deflasjonen med en graf som viser utviklingen i prisene i perioden desember 2010 til desember 2011.
Skal vi se da, hmmmm, det virker som om prisutviklingen (alle varer inkludert) i 2011 var på 3%. For 2010 var prisutviklingen på ca. 1,5%. Inflasjonstakten har doblet seg siden 2010. Jaja, men deflasjon er nær oss, glem ikke det! Vi hører det tross alt fra en mann som Paul Krugman! La oss nå lete litt videre, den må jo være her et sted?
Indeksene til BLS baserer seg på et vektingssystem målt ut ifra hvor "viktige" en vare er for befolkningen. BLS vekter mat og drikke på 14%. I 2011 steg disse prisene med 4,5%. Matvarer man spiser hjemme steg med 6,0%. Jaja, så fant vi ikke deflasjonen her heller. (Skuffet Boom Bust.) La oss fortsette da...
BLS vekter klær og lignende til 3,6%. Prisutviklingen på slike varer er opp 4,6% i 2011. Vektingen på transport er 17%. Her er prisøkningen på 5,2% i 2011. Verdt å merke seg her er spesielt prisøkningen på motorbrensel. Prisene har her steget med 10,3% siste året. Prisen på amerikanernes offentlige transport er opp 3,8%. Her havner forresten Oslo over USA på seierspallen. Månedskortet for offentlig transport i Oslo steg i år med 5% i pris. Det er jo typisk norsk å være best sa Gro! Føles godt å slå disse amerikanerne ikke sant? Man kan for øvrig lese av tabellen over at medisinske tjenester kostet 3,6% mer i 2011. Vel, nå merker jeg at jeg begynner å bi litt svett...hvor er deflasjonen?! Like før jeg gir opp søket nå...

Skal vi se...utdanning...prisene opp 4,6%. Jaja, ikke bare kan nye studenter se fram til et arbeidsmarked uten de helt store mulighetene, men jaggu skal de betale mer for den utdanninga si også. Er vel fair det? Men vent nå! Hva skuer jeg?! Deflasjon!!! Og hva koster mindre? PC'er og informasjonsteknologi. Prisene er ned opp til 12,5%. Nei og nei, duppedittene våre ble billigere. Her må vi finne en syndebukk, jeg tror Apple og Google skal få skylden for dette. De har forbedret sine teknologier så mye at de lager produktene sine billigere. Fy! Det var flott å finne deflasjonen må jeg si. Får vel titte på siste tabell også da. Kan jo være man finner et og annet interessant der også...
Nei, ikke noe deflasjon der gitt. Hus og eiendom vektes med 41% i BLS sine prismålinger. Joda, dette er jo ting man kjøper hver dag. Klart dette må vektes opp mot halvparten av totalen. Ikke overraskende så er prisutviklingen på denne "varen" nokså svak i USA. De drar likevel i land en ørliten økning på 1,9% for denne varegruppen. Not bad. Til og med her klarte de levere oss litt inflasjon.

Alt i alt var jakten på deflasjon ganske skuffende. Det var knapt noen prisnedganger å spore i USA i 2011! På alt av varer og tjenester man trenger til daglig, så var prisene opp mellom 3% og ca. 10%. Når man så reflekterer over at en gjennomsnittlig husholdning i USA i perioden juni 2009 til juni 2011 har hatt en nedgang i sin inntekt på 6,7%, så er det ikke så overraskende at mange der borte sliter.

Sentralbankene fortsetter å pumpe $, £, Euro, osv., ut til bankene, og bankene fortsetter villig å presse pengene ned i halsen på feite og evig sultne stater og mennesker verden over. Ikke f.... om det skal bli deflasjon! Man kan være sikker på at sentralbankene kommer til å sørge for videre inflasjon, og trenden ser ikke pen ut. USA har nå hatt inflasjon over FEDs 2%-målsetning siden oktober i 2011. "It's transitionary", sier Bernanke. BoE har holdt ultralave renter i lang tid nå, og i samme periode har inflasjonen deres vært på ca. 5%. "Temporary, it will fall back", sier den engelske sentralbanksjefen Sir Mervyn King.

Tør vi stole på disse sentralbanksjefene? Tror vi på de når de sier inflasjonen vil falle tilbake? Jeg stoler iallefall ikke på de for fem flate øre! Papirpengene kan de beholde for seg selv. Boom Bust skal ha ekte penger! Gull og sølv og andre realaktiva er tingen. Det er om å gjøre å konvertere pengene sine til slike aktiva fortere enn svint. Cash is trash - gull er bull! Inflatiåååååån - here we come!

mandag 6. februar 2012

Skal Nobels fredspris endelig gjenvinne sin status som en FREDSpris?Associated Press melder at den norske nobelkomiteen kan komme under etterforskning etter at Stockholm County Administrative Board har sendt brev til det svenske nobelinstituttet der de ber om at man gjennomgår hvorvidt den norske komiteen deler ut fredsprisen på riktig grunnlag. I verste tilfelle kan de tre siste års fredspriser kalles tilbake dersom man kommer frem at den norske komiteen har gjort feil. La oss håpe Jagland og kompani får litt refs. Ingenting hadde vært mer morro.

Parallelt med dette ser jeg at en gruppe mennesker fra det islandske parlamentet, kalt "The Movement", har nominert menig Bradley Manning til årets fredspris. Bradley Manning er mannen som angav den amerikanske stat og dens krigsforbrytelser til Wikileaks. Jeg håper Bradley får prisen. Det ville vært mye mer rettferdig enn Obama og en mann som Al Gore. Bradley har tross alt fått grusomhetene fra USAs kriger fram i lyset. Er det noe som bør bidra til å stoppe krigføring og grusomheter så er det at slikt kommer fram for dagens lys og stiller de ansvarlige til ansvar for overtramp, tortur og annet jævelskap.