Boom Bust

Boom Bust

mandag 25. februar 2013

Har tilsynsmyndighetene utviklet Stockholmsyndromet?


Har tilsynsmyndighetene i finansmarkedet utviklet Stockholmsyndromet? Først, definisjonen (Wikipedia) på Stockholm-syndromet:
Stockholmsyndromet beskriver ofre for kidnappinger og bortføringer som over tid utvikler en sympati for sine kidnappere.
Det er et psykologisk fenomen, der forbryteren og ofrene får sympati med hverandre, og der ofrene til slutt utvikler negative følelser overfor dem som forsøker å redde dem ut av situasjonen.
Jeg har lenge ment at finanstilsyner ikke straffer banker og finansinstitusjoner for dårlig drift, men snarere gjør sitt beste for å hjelpe de å tjene penger. (Les mine tidligere innlegg om dette her, herher og her.) På mange måter mener jeg tilsynsmyndighetene gjør dette ubevisst. De tror de holder bankene i ørene og passer på finansmarkedet, men i realiteten bidrar de til å gjøre banker til den mest beskyttede industrien i samfunnet. De lager enormt omfattende regelverk og gjør det umulig for nye aktører å komme inn på markedet og konkurrere mot de etablerte bankene.

Jeg tror mange som jobber i tilsynsmyndighetene i utgangspunktet er ute etter å gjøre en god og meningsfull jobb. De har gode hensikter. Over tid vil de likevel gjennom sin regelmessige omgang og kontakt med bransjen de har tilsyn med utvikle en slags sympati for den, og ha et ønske om å holde den bærekraftig og lønnsom. De vil utvikle regelverk som skal sørge for at bankene er "sikre", men som samtidig sørger for at de kan drive lønnsomt og ikke gå konkurs. Finansnæringen og tilsynsmyndighetene utvikler en slags sympati for hverandre, og jobber sammen om å utvikle regelverket. De utvikler også en avhengighet av hverandre. De lever i en slags symbiose. Tilsynsbyråkratene har ingen jobb hvis industrien de regulerer forsvinner, og de store bankene kan på sin side tjene mer hvis reglene er kompliserte (som JP Morgans sjef selv innrømmer), og få mer uønsket konkurranse hvis regelverket gjøres lettere for nye aktører.

Det stadig voksende regelverket gjør at banker må ha enorme mengder advokater og compliance-medarbeidere som sørger for at banken overholder alle reglene. Dette gjør det umulig for nye aktører å etablere bankvirksomhet. Ingen bedrift kan starte opp med flere titalls compliance-medarbeidere og advokater fra dag 1. Det koster jo enormt med tid og penger. Selv ikke vanlige banker klarer lengre tilfredsstille alle kravene. Styret i Sparebanken Vest uttrykte det slik i sin siste kvartalsrapport: "Med kompleksiteten i det fremtidige regelverket er det nærliggende å spørre om det er driftsgrunnlag for disse aktørene i fremtiden."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar