Boom Bust

Boom Bust

søndag 3. februar 2013

Inflasjon og politikk - Ros til media og ris til Høyre


La meg gjøre noe sjeldent: jeg vil gi stor ros til media. NA24.no har nemlig de siste dagene skrevet saker med fokus på prisinflasjon. Først skrev de om hvordan prisene på kollektivtrafikk i Oslo har steget tre ganger så mye som konsumprisindeksen det siste året. I går skrev de om tollfrigrensen på 200 kroner som ikke har blitt justert for prisstigninger siden den ble innført i 1975. Fra NA24:
Det er nå 38 år siden 200-kronersgrensen ble innført, og på den tiden har inflasjonen vært hele 415 prosent.
Det betyr at 200 kroner i 1975 tilsvarer 1030 kroner i dag.
Eller om vi regner andre veien: Om de i 1975 hadde satt grensen på samme nivå som vi har i dag, burde tollgrensen da vært på rundt 39 kroner.
Om du nå kjøper en vare på internett til 201 kroner, tar Posten 129 kroner i gebyr for å innhente 50,25 kroner i merverdiavgift til staten slik at varen i realiteten koster deg 380,25 kroner.
Det er kjempebra at NA24 skriver om dette! Det gjør folk mer bevisste på inflasjon. Det er faktisk ganske sykt at denne tollfrigrensen har stått urørt i nesten 40 år nå, og gjort at man for hvert år har kunne kjøpe mindre og mindre varer tollfritt fra utlandet.

Høyre, som er et parti som tradisjonelt har vært ansett for å kjempe for lavere skatter, går nå bort fra sine tidligere mål om å justere opp tollfrigrensen. Det er patetisk! Dessuten tåler de åpenbart ikke tanken på at staten skal miste skatteinntektene sine. Gud forby at folk får beholde mer av sine egne penger! Fra artikkelen:
- I Stortinget har vi foreslått en dobling til 400 kroner, men en økning til 1000 kr vil ramme norske butikker og arbeidsplasser. Det er ingen logikk i at det skal være billigere å kjøpe et produkt i utlandet. Derfor vil vi moderere forslaget fra inneværende program, forteller Høyres Arve Kambe til NA24.
- Det signalet tar Høyre på alvor! Derfor kommer vi ikke til å programfeste dette i neste periode, slik vi har gjort i denne perioden. Norske nettbedrifter skal ikke få ulemper fordi utenlandske bedrifter slipper skatter og avgifter. En større andel av handelen vil gå over nett, og dermed taper staten inntekter som i stedet kunne vært brukt på andre skatte- og avgiftslettelser og norske bedrifter mister sin konkurranseevne, sier han. 
Høyre elsker åpenbart skatter. Jeg har skrevet om dette tidligere i innlegget Politikernes skattejakt. Faktisk er det slik at om du søker etter ordet skattekutt i Høyres alternative statsbudsjett for 2013 så får du kun ett treff! Enda verre er det om du søker etter det samme ordet i deres stortingsvalgsprogram. Der er ikke ordet skattekutt nevnt en eneste gang! Partiet foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2013 å kutte offentlige utgifter med 11 milliarder. Det er lusne 1,1% av statens totale utgifter på ca. 1 000 milliarder! Høyre elsker skatter og en stor stat!

De borgerlige later som om de er for å bruke mindre penger enn regjeringspartiene og for å forenkle samfunnets regler, men i praksis er det ikke særlig stor forskjell på de borgerlige og regjeringspartiene. I praksis vil de fleste av våre politikere bruke masse penger, og styre livene til befolkningen basert på sine preferanser for hvordan ting bør være. De elsker makt og mulighetene til å bestemme over andre. POLITIkere. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar