Boom Bust

Boom Bust

lørdag 2. februar 2013

Kan stat og sentralbank styre økonomien? Lærdom fra Romerriket


En typisk kommentar blant finansfolk er "aldri vedd mot sentralbankene". Logikken deres er at man aldri må gå i mot sentralbankenes handlinger, fordi sentralbankene har så mye makt at de kan styre markedet og økonomien som de vil. Derfor må man følge deres beslutninger og krav til enhver tid.

Vel, hvis det virkelig var sånn at noen overmennesker kunne styre markedene og samfunnet akkurat som de ville, hadde vi da fått finanskrisen? Nei. Til slutt gjorde de økonomiske lovene seg (delvis) gjeldende, og markedet kollapset.

Selv om en politiker eller sentralbanksjef sier at noe skal skje, og være sånn-og-sånn, så betyr ikke det at det er sånn det blir. Økonomiens og naturens realiteter vil alltid gjøre seg gjeldende. Et eksempel på dette er fra Romerrikets tid. Mellom 284 og 305 var Diocletian keiser. Hans forgjengere hadde visstnok allerede vannet ut sølvpengene i Romerriket til å ha kun 1/5000 av det originale sølvinnholdet. Pengene var blitt til kobbermynter som var dekket med tinn. Diocletian satte i gang med å trykke masse kobbermynter for å betale for mer og mer militære ved Romerrikets grenser, for masse nye statuer og for en masse vis-vass i sin hovedstad. Etterhvert oppdaget han at prisene begynte å stige mer og mer  Mellom 293 og 301 steg visstnok prisene med 22,28% i gjennomsnitt hvert år. I 301 innførte Diocletian derfor en lov, The Edict on Prices, som bestemte hva prisene på over 1200 varer og tjenester skulle være. (Med andre ord god gammeldags priskontroll.) Hva var straffen hvis man tok betalt mer enn dette for noe man produserte eller gjorde? Døden! 

Utfallet av denne priskontrollen var at økonomien begynte å gå mer i oppløsning. Folk sluttet å produsere varer og tjenester, mer svartebørshandel, og masse folk ble drept som straff for å bryte loven. 

Så kan man spørre seg: hvis man skulle fulgt dagens argumentasjon hos finansfolk om at man aldri skal gå mot sentralbanken (og/eller politikere), så skulle man under Diocletians styre aldri priset varene mer enn han sa. Likevel gjorde folk det, og med livet som innsats. Diocletians lov gikk mot markedets naturlover, og var ikke bærekraftig. Til slutt måtte priskontrollene oppheves, fordi resultatene bare ble død, nedlagt industri og et svakere Romerrike. Markedet vant altså til slutt over statlig kontroll og styring.

Så man kan gjerne si "aldri vedd mot sentralbankene", eller som Olav Chen sier det, at "det er lurt å lytte til myndighetene, for det de sier er ofte slik det blir", men til slutt vil også markedets naturlover gjøre seg gjeldende i verdensøkonomien. Ingen politiker eller sentralbank kan overstyre markedet som de vil så lenge de vil. Det er fysisk og økonomisk umulig. Dessverre er det slik at jo lengre de prøver å styre det som de vil, dess verre blir resultatet, og dess vanskeligere blir gjenoppbyggingen av økonomien. Konsekvensene av dagens idiotiske sentralbank- og politikerhandlinger vil nok derfor bare bli verre og verre for hver dag som går.

1 kommentar:

  1. At verdens økonomien blir styrt av en hånplukket gjeng på 5 siden 1913 er ikke nytt:(

    Men at dt blir flere trøtte L.A wannabe kjøpeglade sauer som presser ignoransen på en helt ny skala at det blir så patetisk hvor tett lite folk vet! Så begynner dt å bli farlig for alle oss under bank eliten (the global elite of 300)

    :(

    SvarSlett