Boom Bust

Boom Bust

søndag 3. februar 2013

Paul Krugman: Man trenger en politisk styrt sentralbank

Kamikaze (Wikipedia): «Et kamikaze-angrep/-oppdrag beskriver et brått, voldelig angrep mot en fiende, særlig der angriperen(e) vet at oppdraget vil føre til egen død»
I et intervju med Business Insider sier (the nutty) professor Paul Krugman at Japan nå kan ha løst sitt "problem" med lav prisinflasjon (ja, for Krugman og de fleste andre SJEVøkonomer er det et problem at prisene ikke stiger mye hvert år) ved at deres sentralbank kommer inn under mer politisk styring, og ikke lenger er uavhengig.


Krugman er som alltids på bærtur, men til hans forsvar så mener han at høy prisinflasjon faktisk er bra, så sett fra det ståstedet så er det jo riktig det man gjør i Japan.

Japaneserne kan godt få høy prisinflasjon framover nå som deres statsminister Shinzo "Kamikaze" Abe og sentralbank ser ut til å være besatt på tanken av stigende priser. Til og med deres eget statlige pensjonsfond er nå usikre på om de bør ha så mange japanske statsobligasjoner som de har i dag. Jeg tror Japan vil ha store problemer framover, og med tanke på at japanesere tradisjonelt har spart mange av pengene sine i japanske statsobligasjoner, så kan dette bli stygt for deres innbyggere.

I sin bok Monetary Regimes and Inflation skriver forfatteren Peter Bernholz at sentralbanker under politisk styring tradisjonelt har vist seg å være de mest inflatoriske av sentralbankene:
Metallic monetary regimes, especially the gold and silver standards, have shown the largest resistance to inflation, followed by independent central banks combined with discretionary paper money regimes. Dependent central banks in such regimes have a strong inflationary bias.
Det er bare å ønske lykke til for Japan nå som de tilsynelatende har en ekte kamikaze som statsminister og finansminister. Finansministeren deres sier nemlig i følge Bloomberg at de vil forsøke å kopiere tiltakene som ble gjennomført på 1930-tallet i Japan. Den tids finansminister Takahashi iverksatte stor statlig pengebruk, og tvang sentralbanken til å finansiere det ved å kjøpe statsobligasjoner. Takahashi har blitt berømmet av Ben Shalom Bernanke for å ha reddet Japan fra deflasjon på 30-tallet. Med en sentralbank som får ordre om å finansiere statens pengebruk så kan det være verdt å notere seg følgende ord fra Bernholz:
it will be demonstrated by looking at 12 hyperinflations that they have all been caused by the financing of huge public budget deficits. (...) The figures demonstrate clearly that deficits amounting to 40 per cent or more of expenditures cannot be maintained. They lead to high and hyperinflations (...).
Ja, forresten, som en ekte kamikaze så endte Takahashi opp med å bøte med sitt liv. Han forsøkte å kutte statens utgifter utover på 30-tallet og fikk fiender blant militæret, og ble da drept.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar