Boom Bust

Boom Bust

onsdag 31. juli 2013

Godt skrevet om bankenes "strenge" kapitalkrav

I dagens utgave av Dagens Næringsliv var det en glimrende artikkel om de nye kapitalkravene til norske banker. Den het "Fortsatt for lite," og var skrevet av Bård Bjerkholt. Artikkelen antydet at de nye kravene til bankenes egenkapital i realiteten overhodet ikke er å anse som strenge. Artikkelforfatteren er her helt og holdent samstemt med det som ytres på denne bloggen. Realiteten er at kravene som bankene selv påstår er svært strenge, vanskelige, veksthemmende, osv., rett og slett egentlig er puslete og ikke sterke nok til å takle en ny bankkrise.

tirsdag 30. juli 2013

En logisk brist i "et av de sunneste land i verden"


Noen ganger må jeg bare klø meg litt i hodet og se noen ekstra ganger på det jeg nettopp leste. Dagens artikkel på E24 om at Norge er det landet i OECD (en samling på 34 i-land) som bruker mest offentlige penger på sitt helsevesen hører til disse tilfellene.

Peter Schiff: Vi ser ikke at økonomien svekkes fordi inflasjonen måles feil


Mannen som man skal være forsiktig med å le av, Peter Schiff, sier i sitt siste intervju noe jeg skrev om i går. Han sier at økonomien i USA er i svekkelse, og grunnen til at man ikke ser dette i de økonomiske måltallene er fordi den offisielle prisinflasjonen er lavere enn hva som er realiteten.

mandag 29. juli 2013

Hotellmagnat om USAs såkalte recovery og inflasjon


Hotelloperatøren Wynn Resorts rapporterte sine kvartalstall i dag. Deres sjef, Steve Wynn, hadde noen klare og tydelige ord om hva han mente om USAs såkalte bedrede økonomi ("recovery"). I tillegg hadde han noen enda mer interessante ord om prisinflasjonen (prisstigninger)!

Recovery? Realitetene i USA er ikke gode

SJEVøkonomer, politikere og andre forståsegpåere sier at USAs økonomi er i bedring og trekker i riktig retning. Du har så klart noen pessimister (realister?), men disse er i et klart mindretall. I så måte kommer en fersk artikkel fra Associated Press som en viktig realitetssjekk for mange. Her fremkommer det nokså klart at økonomien i USA er og lenge har vært i en periode med reell svekkelse, og at svært mange amerikanere har opplevd å slite økonomisk og å være avhengig av pengestøtte fra staten.

onsdag 24. juli 2013

JP Morgan om likhetstrekk mellom Kina og Japan

Siden januar har jeg skrevet om likhetstrekk mellom Japans boblesprekk i 1991 og Kina i disse tider. Nå har åpenbart andre også åpnet øynene for dette. I innlegget Kina er Japan? skrev jeg bl.a.:
Jeg har en stund også tenkt over om Kina er dagens versjon av Japan før 1991. Faktisk virker det for meg som om likhetstrekkene mellom Japan og Kina er sterkere enn de mellom Japan og vesten.
Hvis Kina lider en skjebne av samme type som Japan, så har de muligens en periode med lang og svak økonomisk utvikling foran seg når boblen (ja, jeg tror det er en boble) sprekker. Så klart er ingen case identiske, så vi vil nok se forskjeller fra Japan og Kina.

Peter Schiff (Stiff?) gjør stand-up

Peter Schiff er often nevnt på denne bloggen. Nå har han tatt steget videre fra å henge ut inkompetente økonomer, sentralbanksjefer og politikere, til å forsøke seg på stand-up. Og hvis det er noe sannhet i det han avslutter med å snakke om, så har han kanskje hvis alt går dårlig mens hans gullbeholdning og finanskarriere, muligheter innen en helt annen bransje hvor han kan bli kjent under navnet Peter Stiff!

tirsdag 23. juli 2013

Bank ABC

Jeg skriver en god del om sentralbankene og bankene som lager penger ut av løse luften. Penger skapes i dagens pengesystem som jeg har skrevet om før i form av gjeld. I den sammenheng vil jeg vise til noen gode videoer som gir kunnskap om dette. Organisasjonen Positive Money i Storbritannia har som fokus å rette oppmerksomheten mot dette temaet, og bidra til å reformere pengesystemet. Min eneste innvending mot deres sak, og det er en STOR innvending, er at de vil la staten ta over ALL pengeproduksjon.

fredag 19. juli 2013

Detroit går konkurs og ber staten om hjelp

Vi kan i disse dager lese at byen Detroit i USA har gått konkurs. I den sammenheng ser vi også guvernøren i Michigan nå be om hjelp fra staten. Det samme kravet kommer fra kongressmenn. Hvorfor skriver jeg om dette? Jo, fordi jeg tidligere har sagt at ting som dette kommer til å skje.

onsdag 17. juli 2013

Gode argumenter MOT gull

Jeg skriver en del om gull. Selv har jeg lenge hatt sterk tro på gull. Det har jeg fortsatt, tross kraftig fall i gullprisen siden dens topp i slutten av 2011. Som regel når jeg ser eller hører argumenter mot gull, så er det svært dårlige argumenter som baserer seg på en dårlig forståelse for gull, økonomi og logikk. Derfor blir jeg glad og positivt overrasket når jeg endelig hører noen argumentere mot gull, med gode argumenter.

tirsdag 16. juli 2013

Pressetalskvinne for USA stilles til veggs av journalister om Snowden

Sjelden ser jeg journalister stille kritiske spørsmål. Det hører virkelig til unntakene. Er det noe vi trenger mer av er det virkelig kritiske journalister. I dag kan vi se et vakkert eksempel på kritisk journalistikk fra USA. Pressetalskvinnen for USAs utenriksdepartement og tidligere pressesekretær for den amerikanske presidenten Barack Obama, Jen Psaki, holdt pressekonferanse i etterkant av at Edward Snowden hadde holdt sin egen pressekonferanse på flyplassen i Moskva. Spesielt to journalister fra AP og CNN stilte Psaki hardt til veggs på USAs holdning relatert til Snowdens mulighet til å gi uttalelser til media i Moskva. Dette er et vakkert skue.

mandag 15. juli 2013

Vanlige økonomer vs. østerrikske økonomer


Det er ingen hemmelighet at jeg har lite til overs for tradisjonelle økonomer. Jeg har etterhvert gitt enkelte av de navnet SJEVøkonomer, som spiller på ordet skjev, og tittelen mange såkalte økonomieksperter har i banker og meglerhus der de kalles for sjeføkonomer. Skjev + sjeføkonom  sjevøkonom. I min enkle verden er de fleste av økonomene du hører fra og leser om i media noen tullinger som har en overdreven stor tro på at avanserte matematiske modeller kan gi svar på økonomiske og samfunnsmessige spørsmål, og som tror de vet så mye bedre enn folk flest. De tror selv de forstår markeder og mennesker, men støtter slik jeg ser det i all hovedsaklig en sterk statlig kontroll av økonomien, folk og samfunn. Jeg er som du sikkert har merket alt annet enn enig i deres synspunkter hva gjelder statens og det offentliges rolle i økonomi, samfunn og ditt og mitt liv. I mine øyne kan en vanlig person, gitt at han/hun tar seg tid til å tenke gjennom ting på en logisk og gjennomtenkt måte, mye mer om økonomi enn mange av disse forståsegpåerne som herjer i media.

Staten HATER gull

I forrige uke skrev jeg om at staten hater kontanter. La oss nå se på noe annet staten hater, nemlig gull. Rettere sagt er det slik at staten hater alt som truer dens kontroll over folk og fe, og landets økonomi. For noen stater er det kontanter, for andre gull. Først kvitter staten seg med gull som penger, og erstatter det med kontanter uten underliggende verdi, og så etter en stund kvitter den seg med kontantene, og innfører "et kontantløst samfunn". Et slikt tilfelle hvor det nå for tiden er gull som utsettes for statens vrede er Vietnam.

fredag 12. juli 2013

Bankfinansiering vs. obligasjonsfinansiering


DN.no hadde i går en sak om DNB og deres utlånspraksis. I artikkelen omtales det som kalles for "den nye utlånsvirksomheten." Dette handler om at det ikke lenger bare er banker som låner ut penger til bedrifter. Nå låner også mange bedrifter (som regel de største i Norge) penger i det som kalles obligasjonsmarkedet.  Det er greit å være klar over en vesentlig forskjell mellom bankfinansiering og obligasjonsfinansiering.

onsdag 10. juli 2013

Staten HATER kontanter


I Dagsavisen i dag kan vi lese en sak om en person som fikk politiet på døra med en ransakelsesordre og rambukk. Grunnen var ikke at han hadde lagret store mengder våpen og narkotika, eller at han var mistenkt for voldsovergrep. Nei, han hadde betalt for TV, data og annen elektronikk med kontanter. Ja, mannen hadde betalt med kontanter! Noe så aldeles grusomt! Politiet påstod at pengene hans "stammet fra et straffbart forhold." Selv uten å ha noe på sitt rulleblad fant politiet grunn til å beskylde han for å bedrive kriminalitet.

Jeg har i tidligere innlegg skrevet om statens forakt for kontanter. Staten hater kontanter som pesten. Drømmen for staten og alle dens elskere er et kontantløst samfunn. Men det folk ikke skjønner er at det er de som taper på et kontantløst samfunn.

tirsdag 9. juli 2013

Han bad om offentlige pappagrupper, men alt han fikk var en simpel app


Husker du da partilederen i SV, Audun Lysbakken, i november 2011 uttalte at han ønsket seg offentlig organiserte pappagrupper? Vel, nå har regjeringen og det offentlige tatt tak i dette, og gitt oss...waaait for it....en app!