Boom Bust

Boom Bust

fredag 31. januar 2014

Bernankes ettermæle


1. februar overtar Janet Yellen som sentralbanksjef i USA. Ben Bernankes 8 år i rollen som økonomisk gud er da ferdig. I disse dager ser vi sjevøkonomer overgå hverandre i å rose Bernanke for å ha "reddet verden fra undergang." Fra DN.no:
- Bernanke vil bli husket som han som reddet verden fra undergang, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets til DN.no.
- Det var veldig dristig å innføre ukonvensjonelle, ekstraordinære tiltak for å få kredittmarkedene til å fungere. Det er fremdeles kontroversielt, men de som advarte mot snarlig hyperinflasjon har tatt feil, og det er ingen tegn på at dette vil komme, sier Mork.
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities mener den amerikanske sentralbankens tiltak reddet verdensøkonomien.
- Han vil bli husket for at han var villig til å gjøre grep ingen andre har gjort i moderne tid. Grepene berget de finansielle systemet som igjen berget økonomien under finanskrisen, sier Andreassen til DN.no.
For det var rivende nødvendig med tiltak, forklarer han. 
Det er som å høre omtalen av Bernankes forgjenger, Alan Greenspan, som i en periode ble titulert som "the maestro" fordi han visstnok var så genial og flink til å styre økonomien, helt til verden oppdaget at hans pengepolitikk bidro til å skape finanskrisen. Da fikk tonen en ganske annen lyd. Jeg føler meg trygg på at også Bernankes ettermæle vil endre seg til det verre i fremtiden.

Så norske sjevøkonomer og andre "eksperter" er nå alle enige om at Bernanke var en glimrende sentralbanksjef. Hva synes så vanlige mennesker i USA? En undersøkelse fra Gallup viser at tilfredsheten er langt fra stor. Der Greenspan fikk en positiv rating på 65% for sin jobb, får Bernanke nå 40%. Der Greenspan fikk en negativ rating blant 21% av de spurte, får Bernanke nå 35%.


Som jeg har skrevet om mange ganger tidligere er det de mest bemidlede blant oss som tjener mest på sentralbanksystemet og bankvesenets mulighet til å produsere penger ut av løse luften. I innlegget Hvem tjener på sentralbankenes galskap? skrev jeg bl.a.:
Hele finansmarkedet har over tid endt opp som et kasino som divergerer mer og mer fra realøkonomien. De som sitter nærmest sentralbankenes pengepresse er de som tjener mest på pengetrykkingen. Her stiller bankene i første rekke. Jeg anser meg selv som 110% støttespiller for kapitalisme. Dessverre er det vi er vitne til i dag ikke ekte kapitalisme. Det er en slags mutasjon som har blitt besudlet med staters inngripen og manipulering over lang tid.
I innlegget The trend is your friend? skrev jeg bl.a. dette:
De eneste som tjener på sentralbankenes operasjoner er de rikeste i samfunnet. De som spekulerer i hva sentralbankene skal gjøre neste gang, og plasserer sine penger i eiendeler de vet sentralbankene skal kjøpe eller i eiendeler de vet påvirkes positivt av sentralbankenes operasjoner...
Hva gjør de fattigste i verden? De har ikke hatt muligheten til å plassere noe som helst i eiendomsobligasjoner i USA. De må derimot bruke det lille de har av penger på å kjøpe varer som bare blir dyrere for hver dag som går...
Dette gjenspeiles faktisk i spørreundersøkelsen, hvor Bernanke får størst positiv respons fra de med høyest inntekter, og minst fra de med lavest inntekter. Av de som tjener over USD 90 000 er 54% fornøyd med Bernankes jobb som sentralbanksjef, mens det blant de som tjener under USD 24 000 kun er 34% som er førnøyd.


Som Gallup riktig påpeker:
Bernanke and other officials at the Federal Reserve have long insisted that the controversial quantitative easing program was designed to help the overall economy, but many critics charge that it has only benefited the wealthy by boosting the prices of assets disproportionately owned by upper-income Americans, such as equities. These data suggest that the wealthy were more aware and more appreciative of Bernanke's performance.
 Kanskje denne videoen er en mer passende "tribute" til Ben Shalom Bernanke:

torsdag 30. januar 2014

Nigel Farages beste fra 2013

Nigel Farage er en person som stadig flere har hørt om, og som enda flere vil høre om i årene som kommer. Lederen for det britiske politiske partiet UK Independence Party ("UKIP") er mildt sagt en kontroversiell person i de politiske kretser, og han holder ikke igjen i sine taler i det europeiske parlamentet der han driver sine ideologiske motstandere til vannvidd. Her er en video med noen av høydepunktene fra Farage i 2013:

onsdag 29. januar 2014

Margingjelden på NYSE med nok en rekord

Jeg har i mange tidligere innlegg skrevet om nivået på margingjelden på New York Stock Exchange. Mengden med gjeldsfinansierte verdipapirer har nå steget til nok en ny rekord. De siste tallene fra børsen i New York viser at margingjelden var på USD 444 milliarder ved utgangen av desember 2013.

Sentralbankenes "forward guidance"

Flere sentralbanker driver med noe de kaller "forward guidance." De gir markedene beskjed om hva som skal til for at rentene skal settes opp. F.eks. har den britiske sentralbanken sagt at rentene kan begynne å settes opp hvis arbeidsledigheten kommer ned under 6,5%. Men, du vet, de har total angst for å sette opp rentene, for de vet at økonomien er dopet på lave renter og ikke tåler at rentene settes opp. Nå som arbeidsledigheten i Storbritannia faktisk har begynt å nærme seg sentralbankens mål på 6,5%, så ser vi derfor at sentralbanken begynner å få kalde føtter.

tirsdag 28. januar 2014

Peter Schiff vs. Joe Rogan

Her er et langt intervju med Peter Schiff på radioshowet The Joe Rogan Experience. Joe Rogan er for de fleste kjent som programlederen i et program som het Fear Factor og som har gått på norsk tv. Det er et bra intervju hvor Rogan stiller kritiske spørsmål og begge får ytret sine synspunkter. Rogan kommer etterhvert mer og mer inn på miljøvern og stiller spørsmål ved hvordan et fritt marked kan begrense miljøforurensning, og når Schiff sier han er involvert i fracking (en måte å utvinne olje og gass på) så blir diskusjonen livlig.

søndag 26. januar 2014

Økt avdragstid for startlån og noen ord om nordmenns boligeierskap


I fjor sommer sendte regjeringen ut et høringsbrev om forslag til endring i Husbankens startlånsordning. Her foreslås det å i enkelte tilfeller øke avdragstiden for startlån fra 30 til 50 år. Husbanken, andre statlige boligpolitiske tiltak, bankenes utlånsvillighet og nordmenns boligkåthet har i mine øyne bidratt til sterkt økende boligpriser og gjeldsnivåer i Norge de siste årene.

lørdag 25. januar 2014

Kinas BNP-vekst i 2013 ble 7,7%

I uken som gikk kom det tall fra Kina som viste at deres BNP-vekst for 2013 ble på 7,7%. I mai 2012 ble porteføljeforvalteren Olav Chen intervjuet på Hegnar TV, og han utviste da ståltro på Kinas fremtidige økonomiske utvikling. Han sa seg her villig til å inngå veddemål på at Kinas vekst ikke ville komme ned på 7% eller lavere innen utgangen av 2013. Jeg hadde ingen tro på dette, og sa at BNP kom til å bli under 7%. I et senere innlegg skrev jeg også at "jo før Olav Chen tilbakekaller sin invitasjon til veddemål jo bedre for hans egen privatøkonomi." Nå viser de offisielle tallene at jeg tok feil og Chen fikk rett. 

HSBC nekter folk å ta ut pengene sine


Fra England kommer nyheten om at storbanken HSBC i flere tilfeller har nektet sine kunder å ta ut pengene de har på sine kontoer. Siden november i fjor har de innført en praksis med å kreve dokumentasjon og beviser for hva pengene skulle brukes til når kunder har bedt om å få ta ut store beløper.

Nordmenns flyttemønster

Her er en fin grafisk video som basert på registrerte bostedsopplysninger fra 1. januar 2006 og 2007 illustrer nordmenns flyttemønster.

torsdag 23. januar 2014

Bill Fleckenstein gjør seg klar for å shorte aksjer


Hedgefond-forvalteren Bill Fleckenstein er en person jeg har omtalt tidligere. I et innlegg fra april 2012 skrev jeg om at han da sa at han egentlig ville shortet aksjer (noe man gjør når man vil tjene penger å fallende aksjepriser), men at han pga. pengetrykkingen mente dette ville være en dårlig strategi. Nå har det snart gått to år siden den gang, og Fleckenstein er i ferd med å etablere et nytt fond som skal shorte aksjer. Han mener det fortsatt er litt for tidlig å shorte, men at alt han venter på for å være klar er at fondet hans er ferdig etablert, og et klarsignal fra markedet på at tidspunktet er riktig.

onsdag 22. januar 2014

Smil, du har gjort en god deal


For noen dager siden kunne vi lese om at tidligere statsråd Inga Marte Thorkildsen har fått seg en jobb i 20% stilling ved Sørlandet Sykehus hvor hun skal "få oppgaver innen samhandling og koordinering av tiltak for barn som pårørende" (det er vel kun det offentlige som klarer å lage slike stillingsbeskrivelser som får lite konkret til å høres ut som veldig mye spesielt og viktig? "Samhandling"..."koordinering"...."tiltak"....) Grunnen til at det er en 20% stilling er at hun regner med at hun får seg en jobb i FN som spesialrapportør for barn, barneprostitusjon og barnepornografi. Thorkildsen er på ingen måte unik, og illustrerer et veldig utbredt fenomen: tidligere politikere og byråkrater finner seg nær sagt utelukkende alltid nye jobber innen det offentlige.

mandag 20. januar 2014

"The ugly picture we have seen before..."

I nylig offentliggjorte referater fra den amerikanske sentralbankens møter fra 2005 kom jeg over noe som minnet meg litt om situasjonen i det norske boligmarkedet i dag. Her er et utdrag fra en samtale mellom daværende sentralbanksjef Alan Greenspan og Jack Guynn som var leder for sentralbankens avdeling i Atlanta:


Guynn uttrukte stor bekymring for boligmarkedet i sin region. Han poengterte at det var bygd veldig mange nye boliger og at prisene på boligene hadde steget veldig mye det siste året. Han skisserte et scenario som han kalte for "the ugly picture." Legg merke til teksten jeg har uthevet:
"the drying up of sales of new units; the painful decision of developers to go ahead and complete the construction of additional units to make them saleable, further depressing the market, and speculators who had hopes to see big capital gains walking away or defaulting on their contracts, giving their properties back to the lender. Perhaps it's because of where I sit, but I am less comforted than some of my colleagues about the housing situation."
For å sammenligne med hva vi ser i Norge, la meg under klippe inn noen overskrifter fra media den siste tiden. Først, "the drying up of sales of new units":


Og så, "decision of developers to go ahead and complete the construction of additional units to make them saleable":


Situasjonen i Norge på disse områdene ligner på det sentralbankmedlemmet Guynn snakket om i 2005 for sitt hjemlige marked. Det gjenstår å se om hans videre beskrivelse av scenarioet blir like treffende for Norge sin del.

Det skal sies at ting nok på enkelte områder var mer ekstremt i hans hjemtrakter på den tiden enn hva vi ser i Norge nå. Også i 2008 og 2009 falt nyboligsalget veldig mye i Norge. Siden da har prisene gått mye opp, så at nyboligsalget faller i disse dager er på ingen måte automatisk ensbetydende med at vi vil se en kraftig priskorreksjon i boligmarkedet.

Jeg minner likevel om at prisene for norske boliger i gjennomsnitt nå i følge OECD ser ut til å være veldig overpriset målt etter nordmenns inntekt og leiepriser, slik jeg skrev om i fjor sommer og illustrerte med følgende grafer:


Peter Schiff på Boom Bust

Peter Schiff gjorde nylig en kort opptreden på tv-programmet Boom Bust.

Prisen på amerikansk storfe stiger til ny rekord


Sommeren 2012 var det sterk tørke i store deler av USA. Prisene på hvete, soyabønner og mais steg den gang til nye rekorder. Jeg skrev på den tiden flere innlegg om dette, og antydet da at prisen på storfe (engelsk: live cattle) kom til å stige i årene som kom. Dette fordi de råvarene som den gang steg mye i pris brukes som for til storfeproduksjon, og bønder i USA reduserte derfor beholdningene sine av storfe pga. de store kostnadsøkningene de ble utsatt for gjennom økte priser på foret. Reduserte storfebeholdninger ville kunne legge til rette for stigende priser. Nå, halvannet år senere, har prisen på amerikansk storfe satt ny historisk rekord.

søndag 19. januar 2014

Advarsler om boligprisene i England

I to tidligere innlegg (se her og her) har jeg skrevet om at myndighetene i Storbritannia har innført utlånsordninger hvor boligkjøpere kan få tilgang på store lån selv med veldig liten egenkapital. Den mest kjente av disse ordningene heter Help to buy. Siden utlånsordningene ble innført har man sett boligprisene i deler av Storbritannia nå nye høyder, og spesielt gjelder dette områdene i og rundt London. Nå kommer det advarende ord fra en sentral aktør, som oppfordrer myndighetene til å avskaffe ordningene.

lørdag 18. januar 2014

Peter Schiff om truslene om deflasjon


I går kom et nytt investorbrev fra Euro Pacific Capital. Peter Schiff skriver her godt om det han omtaler som "trusselen om deflasjon." Det er ikke de vanlige medieomtalte truslene som kriger, global klimaoppvarming, slutten på fossile brennstoffer eller atomvåpen som står i hovedfokus hos politikere og såkalte eksperter nå for tiden. Ei heller er det Miley Cyrus. Neida, nå er det trusselen om fallende priser som står i hovedfokus! Som Schiff sarkatisk advarer: "Get the kids into the basement Mom...they just marked down Cheerios!"

Taiwans sentralbank om kvantitative lettelser


I en pressmelding og rapport fra to dager siden meddelte sentralbanken i Taiwan sitt syn på pengetrykking, eller rettere sagt, kvantitative lettelser slik man har sett bli gjennomført i USA, Storbritannia og Japan. I det som praktisk talt virker som et slags forsvar for hvorfor Taiwan ikke har gjennomført samme type kvantitative lettelser, fremkommer det også noen sitater som påpeker noe mange andre aktører har gjentatt til det kjedsommelige: QE skaper prisbobler i ulike typer aktivaklasser og større formuesforskjeller mellom fattige og rike.

Krugman og Rogers på Skagens nyttårskonferanse


I forrige uke skrev jeg om at både Jim Rogers og Paul Krugman skulle delta på Skagen fondene sin årlige nyttårskoferanse i Oslo. Skagen har nå publisert videoopptak av alle foredragsholderne på konferansen på sin hjemmeside.

torsdag 16. januar 2014

Milton Friedman om Bitcoin


Bitcoin, som du nok vet fra før av, er en slags "digital penge," som man i stadig større grad kan bruke som byttemiddel i transaksjoner over internett. Her er en video med økonomen Milton Friedman fra 1999, hvor han snakker om den fremtidige oppstandelsen for elektroniske penger gjennom internett og den positive effekten dette vil få.

onsdag 15. januar 2014

Milton Friedman om grådighet, dyd og engler

Denne videoen er for meg en klassiker fra den avdøde økonomen Milton Friedman. Er politisk selvinteresse mer nobelt og uselvisk enn økonomisk selvinteresse? Neppe. Han spør godt: "where in the world you find these angels, who are going to organize society for us?"

mandag 13. januar 2014

Er Dagbladet egentlig NAVs informasjonsbrosjyre?

Jeg kan ta feil, men si meg, har en av landets største aviser den siste tiden blitt en informasjonsbrosjyre for NAV?

Fedspeak - Federal Reserves forklaringsproblem i en graf


Den amerikanske sentralbanken har de siste årene fokusert mye på kommunikasjon. Kort fortalt har den nåværende og påtroppende sentralbanksjefen begge gjort det klart at de mener det er viktig for sentralbanken å kommunisere til markedet hvor lenge sentralbanken vil holde rentene lave, slik at markedsaktørene kan ha dette klart for seg når de gjør investeringsbeslutninger, som f.eks. å ta opp store lån for å investere i fabrikker. Sentralbanken har f.eks. sagt at den ikke på noen måte vil øke renten før tidligst på det tidspunktet arbeidsledigheten kommer ned til 6,5%.

Jeg skal ikke uttale meg om sentralbanken i USA gjør en god kommunikasjonsjobb, men basert på grafen under fra Deutsche Bank så kan det se ut til at Federal Reserve siden finanskrisen har fått et aldri så lite forklaringsproblem. I takt med at pengetrykkingen har eskalert og den offisielle arbeidsledigheten faktisk har begynt å krype nedover mot det opprinnelig uttalte målet på 6,5% har nemlig også antall ord i pressemeldingene fra sentralbankens rentemøter økt. "Ja, altså, vi sa opprinnelig 6,5%, men dere vet, det har skjedd ting, vel, vi må...eh...holde renten lav selv om ledigheten faller under 6,5% fordi...eh....ja..fordi....hey, se der borte! En enhjørning!"


Bernanke og Yellen har nok lært mye av mesteren av tåkeprat, tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan, som praktisk talt gjorde dette til en kunst:


Salget av denne typen maskiner har visstnok steget vesentlig siden finanskrisen...

onsdag 8. januar 2014

Money for Nothing

Money for Nothing er en ny dokumentar om den amerikanske sentralbanken. Her møter du personer som er mot og for sentralbankens operasjoner, bl.a. den nye sentralbanksjefen i USA Janet Yellen og Indias nye sentralbanksjef Raghuram Rajan. Den går ikke spesielt dypt i hvordan sentralbanken og bankvesenet skaper penger ut av ingenting, men den gir et rimelig greit bilde av hvordan sentralbanken og dens ledere opp gjennom de siste tiårene har påvirket økonomien i USA (og herunder på mange måter verdensøkonomien.)

Jim Rogers vs. Paul Krugman i Oslo

Skagen fondene har i dag, onsdag, sin årlige konferanse i Oslo hvor kjente skikkelser innen finansmiljøet vil snakke om sine syn på verden og markedene. Denne gang vil bl.a. to store motsetninger delta: Jim Rogers og Paul Krugman. Det kan bli morsomt, og vi kan jo håpe på noen gode utspill fra disse to som tidligere har vist en, hva skal man si, kjølig tone overfor hverandre.

Navarsete kostet kanskje norske skattebetalere 400 millioner

Noe av det siste den tidligere statsråden Liv Signe Navarsete visstnok gjorde før hun og den forrige regjeringen gikk av var å ta en telefon til sin regjeringskollega Bård Vegard Solhjell for å be han om å gjøre om på planene om å bygge en europavei like ved hennes eget hus. Solhjell handlet i tråd med Navarsetes forespørsel, og sørget for at man la om på planene og bygde en tunnel istedenfor. Dette til en merkostnad på 400 millioner kroner! Fra Nettavisen:
Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen ønsket at den nye traseen på europavei 16 gjennom Lærdal skulle legges som vei, og at veien skulle ligge 300 meter unna huset til Navarsete.
En uke før den rødgrønne regjeringen gikk av tok Navarsete kontakt med Solhjell med ønske om å legge veien i tunnel. Solhjell var miljøvernminister og behandlet saken fordi det var en innsigelsessak. Han avgjorde så, i strid med Statens vegvesens og Samferdselsdepartementets ønske, at veien ble lagt i tunnel. Dette ga en ekstraregning på 400 millioner kroner, melder NRK.
Hvis dette medfører riktighet, så er det drøyt! De norske skattebetalerne, herunder deg og meg, fikk med dette en ekstraregning på 400 millioner kroner. Kanskje det er på høy tid å gjøre som den tidligere politikeren Henning Warloe foreslår. Fra Nettavisen:
Den tidligere stortingsrepresentanten og byråden i Bergen gikk søndag til frontalangrep på norsk distriktspolitikk, gjennom en kronikk i Bergens Tidende. Der omtaler han utkantene som en byrde og en gigantisk kostnad for samfunnet, med kravene om infrastruktur, rassikring, bruer og tunneler «der ingen skulle tru at nokon ville bu».
- Hvorfor skal vi ta hele landet i bruk, dersom det er upraktisk, unødvendig og vanvittig dyrt, spør Høyres tidligere elitepolitiker i BT-kronikken. 
Liv Signe Navarsete mente at Warloes utspill "oser av forakt for dem som bor i små kommuner rundt om i landet og som skaper verdier." Hun kan åpenbart ikke snakke om seg selv, for noe av det siste hun gjorde var altså å tappe den norske statskassen for 400 millioner kroner.

At man skal drive subsidiering av enkelte kommuner basert på politiske motiver, politiske tilknytninger og kameraderi synes jeg er fullstendig galt. Like ille er det at statsråder og politikere med en telefon kan gi norske skattebetalere ekstraregninger i hundremillionersklassen. Om jeg ikke tar veldig feil så renner vel denne saken ut i sanden, uten at det får noen konsekvenser for noen som helst.

tirsdag 7. januar 2014

Senatet godkjenner Yellen som sentralbanksjef


I går stemte et flertall i det amerikanske senatet for å innsette president Obamas førstevalg Janet Yellen som USAs neste sentralbanksjef. Selv om flertallet stemte for var det noen stemmer som tok til motmæle.

søndag 5. januar 2014

Four Horsemen

Four Horsemen er en film du kanskje kan ha interesse av å se. Med henblikk til en del fra det nye testamentet åpner filmen med å si "War, conquest, famine and death. The four horsemen are coming." Selv så jeg den første gang for en god tid tilbake, og selv om jeg ikke nå lenger husker alt innholdet i detalj, minnes jeg at den på enkelte områder var bra. På andre områder husker jeg at jeg var nokså uenig i de utspillene som kom (f.eks. fra økonomiprofessoren Joseph Stiglitz, som jeg har omtalt i bl.a. dette tidligere innlegget.) Det er i alle tilfeller nyttig å høre på ulike og ofte utradisjonelle synspunkt, og på så måte har denne filmen i det store og hele en del godt for seg.

fredag 3. januar 2014

Boligmarkedet og en bekymret svensk sentralbanksjef

Finansmedia og til en viss grad vanlig tabloid nyhetsmedia melder i disse dager om fallende nyboligsalg. Vi er nå kommet til januar måned, en måned som Prognosesenteret påstod ville gi "januareffekten", hvilket er navnet de gir på en måned hvor boligprisene typisk har pleid å øke. (Det er vel ikke veldig overraskende at det er Prognosesenteret som sa dette, da de til tider kan se ut til å være rent fanatisk i sin tro på at boligprisene skal stige inn i evigheten. Det er nesten så man skulle tro de hadde en agenda for å forsøke å "snakke opp" markedet.) De siste dagene har man så begynt å snakke om at "januareffekten" kanskje ikke blir så positiv likevel. Usikkerheten er stor.

torsdag 2. januar 2014

Medias evne til å forme vår virkelighetsoppfatning

Jeg kom over en dokumentar som tar for seg medias innflytelse på hvordan vi oppfatter virkeligheten. Det var kanskje ikke alt i den jeg var helt enig i, men den var interessant og får en iallefall til å tenke litt over tingenes tilstand.

Vi tas med tilbake i tid til hvordan PR ("public relations") opp gjennom historien aktivt har blitt brukt for å forme folks meninger. Dokumentaren tar bl.a. for seg hvordan media i USA ble brukt av myndigheter og industrielle lobbygrupper for å skape en støtte for krigen i Irak i etterkant av terrorangrepene i New York.

Det viktige budskapet her er at man alltid skal være varsom med å ta nyheter og medias fremstilling av disse for god fisk. Jeg pleier noen ganger å si til venner at man alltid må være klar over at folk har en agenda. En rådgiver i banken har en agenda bak sine velbegrunnede råd (f.eks. selge deg bankprodukter som du ofte ikke har bruk for slik at han/hun kan få en bonus), en representant for en gruppe industrielle aktører har en agenda (f.eks. å fremme industriens muligheter til å tjene penger gjennom fordeler i lovverket og ofte på bekostning av andre i samfunnet), en "uavhengig" forskningsgruppe har ofte en agenda (f.eks. at den finansieres av en gruppe eller personer som tjener på at man lytter til og etterlever konklusjonen i forskningsrapporten), en boligbygger har en agenda for å be bankene låne ut mer penger (vil f.eks. at folk skal låne mer penger for å kjøpe boligene deres så de selv kan tjene mer penger), en bank har en agenda for å kreve mildere kapitalkrav (f.eks. at de da kan låne ut mer penger som skapes ut av løse luften og slik at de dermed kan øke sin inntjening gjennom mer renteinntekter på utlån), jeg har en agenda bak det jeg skriver om (jeg vil f.eks. stille sjevøkonomer og politikere til rette for sine våsete uttalelser og fremme det jeg selv mener er et mer fornuftig syn på økonomi og samfunn), osv. Alle har på en eller annen måte en agenda.

Dokumentaren avsluttes med noen sanne ord: "The ultimate battlefield really is in the mind."

onsdag 1. januar 2014

Våpenproduksjon med 3D-skrivere

3D-skrivere har etterhvert begynt å bli brukt i industrien, og om ikke lenge vil vel også enkeltmennesker få tilgang på denne teknologien. Jeg synes selv den er veldig spennende. Under er en video som viser hvordan en ung mann i USA har klart å lage skytevåpen med 3D-skrivere. Dette er nok et tema som vil bli mer og mer omdiskutert i årene som kommer, og jeg vil tro myndighetene etterhvert kommer til å innføre en form for restriksjoner for dette når de innser mulighetene 3D-skrivere gir.