Boom Bust

Boom Bust

onsdag 23. april 2014

Bloggopphold

Som du kan se er det gått noen dager siden jeg sist oppdaterte bloggen med noe, og du kan regne med at det vil gå noen flere dager uten nye innlegg. Sannsynligvis er jeg ikke i gang igjen før om en ukes tid, men da er det til gjengjeld tid for en av årets "happenings": 1. mai arrangementet. I fjor kjørte jeg en fyldig dekning av mine opplevelser gjennom dagen. Også i år vil jeg nok "stå på barrikadene." Det er nok av økonomiske feilslutninger som må avkles!

tirsdag 15. april 2014

Jim Rickards om deflasjon, sentralbanker, gjeldsslette og mer


Her er et godt intervju fra Bloomberg med James Rickards. Jeg synes ofte Rickards sier mye interessant. Han er ikke som de fleste andre økonomer som stort sett uten særlig grad av egen tankevirksomhet kun spytter ut en masse selvfølgeligheter som er gjentatt til det kjedsommelige i media og av andre. I dette intervjuet kommer han innom flere temaer som jeg har skrevet om tidligere, bl.a. hvem som tar skade av deflasjon, sentralbankenes intervensjon i økonomiene, deres behov for tillit, osv.

46 millioner amerikanere er mottakere av matkuponger


Mens sjevøkonomer ser seg blind på BNP-tall og aksjemarkeder og hyller den amerikanske økonomiens fremgang så noterer vi oss at det i 2012 var like mange personer som mottok matkuponger som det var kvinner i fulltids arbeid i USA. Fra cnsnews.com:
(CNSNews.com) - People participating in the food stamp program outnumbered the women who worked full-time, year-round in the United States in 2012, according to data from the Department of Agriculture and the Census Bureau.
In the average month of 2012, according to the Department of Agriculture, there were 46,609,000 people participating in the food stamp program (formally known as the Supplemental Nutrition Assistance Program). That contrasts with the 44,059,000 women who worked full-time, year-round in 2012, according to the Census Bureau’s report on Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States.
Slike ting betyr så klart ikke noe for den jevne økonom. At 46 av 313 millioner amerikanere mottar matkuponger er detaljer som ikke vies oppmerksomhet. Ja, du vet, aksjemarkedene er jo tross alt nær rekordnivåer, og aksjepriser er symptomatisk med velstand og realøkonomisk fremgang. Not.

Thomas Sowell om likelønn for menn og kvinner

Argumentene om likelønn for kvinner og menn er ikke noe nytt. Her er et gammelt videoklipp hvor økonomen Thomas Sowell tilbakeviser den samme typen argumentasjon som vi blir presentert med jevnlig den dag i dag.


Jeg har tidligere skrevet et innlegg om dette temaet som du kan lese via denne linken

Kvinner og menn tjener ikke like mye i gjennomsnitt per person i dag, men det er da også fullstendig logisk. Menn og kvinner har ulike preferanser for arbeid og arbeidstid, og ulike typer arbeid og arbeidstid gir - surprise surprise - ulik lønn. Så klart, de som høylytt krever "likelønn" forteller ikke sine tilhørere hva statistikkene egentlig sier. De forteller bare om et gjennomsnittstall for lønn per person som fremmer deres sak, men som samtidig ignorerer arbeidstid, arbeidstype, arbeidserfaring, osv. Kampen for likelønn blir noen ganger like tåpelig som sentralbankenes kamp for inflasjon: en kamp basert på massevis av økonomiske feilslutninger.

mandag 14. april 2014

Kinas økte satsing på skifergass

Kina har begynt å satse på utvinning av såkalt skifergass, inspirert av amerikanernes suksess med dette. Dette har tilsynelatende, selv om myndighetene og produksjonsselskapet ikke innrømmer det, hatt sine kostnader. Jeg kom over en interessant artikkel i The New York Times om dette.

Fra artikkelen:
Like the United States and Europe, China wants to wean itself from its dependence on energy imports — and in Jiaoshizhen, the Chinese energy giant Sinopec says it has made the country’s first commercially viable shale gas discovery. Its efforts could also help address another urgent issue, as Beijing looks to curb an overwhelming reliance on coal that has blackened skies and made China the largest contributor to global warming.
But the path to energy independence and a cleaner fossil fuel is fraught with potential pitfalls. Threats to workplace safety, public health and the environment all loom large in the shale gas debate — and the question is whether those short-term risks threaten to undermine China’s long-term goal. 
The energy industry around the world has faced criticism about the economic viability of vast shale projects and the environmental impact of the fracking process. But interviews with residents of six hamlets here where drilling is being done, as well as with executives and experts in Beijing, the United States and Europe, suggest that China’s search poses even greater challenges.
Les resten her.

Russlands intervensjon i Ukraina bra for NATO?

De siste månedene har det vært mye snakk om Russlands økende grad av intervensjon i Ukraina. Kanskje er Russlands oppførsel noe NATO og enkelte andre aktører innerst inne ønsker velkommen? Det gir nemlig styrke til deres argumenter om å bruke mer penger og ressurser på forsvarsalliansen og militær opprustning, selv om man allerede fra før av bruker enorme beløp på dette. Her er en video fra journalisten Ben Swann om dette.

fredag 11. april 2014

Jim Rickards om sin nye bok The Death of Money


Her er et intervju med Jim Rickards på tv-programmet Boom Bust. Han snakker om sin ferske bok The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System, som er en oppfølger til hans forrige bok Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis. Han snakker her om et tema jeg tidligere har skrevet mye om: at det internasjonale pengesystemet slik vi kjenner det i dag står foran endringer.

torsdag 10. april 2014

Liberty and Economics

Dokumentaren Liberty and Economics har jeg vist tidligere, men den fortjener så absolutt å vises igjen. En gammel produksjon, ja, men den er på ingen måte gått ut på dato. Dette er en liten godbit av en video som forteller historien om den avdøde økonomen og tenkeren Ludwig von Mises. Innledningens ord reflekterer på sett og vis noe av mitt eget grunnsyn:
"It's all economics. So therefore everyone is living economics every day of the year."

Kampen for "likelønn"


For noen dager siden markerte enkelte land noe som het Equal Pay Day. Grunntanken bak denne markeringen er at man ønsker å sette fokus på det at menn og kvinner ikke tjener like mye. Problemet mitt med dette er at folk som sier dette ikke har tenkt særlig gjennom denne saken, for er det nå virkelig slik at menn og kvinner belønnes forskjellig? I stor grad så er svaret: nei.

Jeg blir oppgitt over folk som kaster ut påstander om ditt og datt. En av disse "dittene og dattene" er påstanden om at kvinner lønnsdiskrimineres. Min erfaring er at veldig mange av de som kommer med denne påstanden aldri har brukt så mye som en kalori på å undersøke om dette virkelig er fakta. Som regel har de bare hørt denne påstanden fra andre kilder, som f.eks. politikere, interesseorganisasjoner og andre, og så aksepterer de den som en sannhet som de ufortrødent gjentar til alle og enhver.

onsdag 9. april 2014

Fra Obama til nObama

Den amerikanske presidenten Barack Obamas første presidentkampanje var preget av slagordet "change." 6 år senere er det vel kanskje ikke så veldig mye som er forandret i USA, men en ting klarte Obama tydeligvis å endre: virkelighetsoppfatningen hos en av sine største tilhengere. Denne tidligere ihuga tilhengeren av Barack Obama har altså totalt snudd i sitt syn på han og det politiske landskapet for øvrig. Fra Obama til nObama...

tirsdag 8. april 2014

Galskap fra sentralbanker - myter og realiteter


Om du trodde sentralbankenes idioti var over så kan du se til Japan og være sikker på at så ikke er tilfellet. Denne sentralbanken trykker faktisk opp massevis av Yen tilsvarende mangfoldige milliarder av kroner for å kjøpe aksjer. Bare i perioden januar til begynnelsen av april kjøpte sentralbanken børsnoterte aksjefond (ETF) tilsvarende en verdi på NOK 18 milliarder. Nå forventes det at de vil kjøpe ETF'er tilsvarende ca. NOK 116 milliarder over det neste året. All denne galskapen vi er vitne til, og som vi garantert kommer til å se mer av, kommer som følge av økonomiske myter og feilslutninger som gjennomsyrer den økonomiske tankegangen hos sentralbanker, politikere og økonomer.

Jan Petter Sissener illustrerer innskuddsgarantiens ulempe


Jeg har lenge ment at innskuddsgarantien for norske bankinnskudd bør avskaffes. I Finansavisen var det nylig en artikkel om at rentene på bankinnskudd nå senkes og her ble en av eierne av forvaltningsselskapet Sissener, Jan Petter Sissener, intervjuet. Hans uttalelse illustrerer mitt poeng om innskuddsgarantien.

mandag 7. april 2014

Hvordan vi påvirkes av gruppepress


Gruppepress er en interessant ting. Hvorfor er det ofte slik at innlysende feil ikke argumenteres mot? Hvordan kan det ha seg at store grupper mennesker følger en leder uten å si i mot idiotiske handlinger? Hvorfor er det slik at det aldri stilles spørsmål ved sentralbankenes fanatiske ønske om kontinuerlig stigende priser? Hvorfor er det en unison enighet blant landets borgere om at stigende boligpriser utelukkende er en bra ting? Hvorfor endrer mennesker noen ganger oppførsel når de er en del av en større gruppe i motsetning til når de er på egenhånd? Dette er spørsmål som er interessante.

ECB leker med tanken på kvantitative lettelser?

De siste månedene har det vært litt snakk i finansmarkedet om at den europeiske sentralbanken ("ECB") leker med tanken på å iverksette en form for kvantitative lettelser. Kort fortalt så frykter økonomer og politikere at Europas økonomier nærmer seg deflasjon (negativ prisutvikling), og de vil derfor at ECB skal gjøre det samme som sentralbankene i USA, Storbritannia og Japan har gjort lenge, nemlig å "trykke penger" for å kjøpe opp finansielle aktiva for å stimulere til stigende priser.

torsdag 3. april 2014

Hva er økonomisk vekst?


Hva er egentlig økonomisk vekst? Dette spørsmålet stilles sjelden, for blant de allmektige økonomer og bedrevitere er det nemlig en unison enighet om at det statistiske tallet brutto nasjonalprodukt ("BNP") måler den økonomiske veksten i vårt samfunn. Er det nå virkelig så enkelt som dette? Slettes ikke!

onsdag 2. april 2014

Hvem er Nigel Farage?


"I'm surrounded by people who hate me." Slik beskriver den engelske politikeren Nigel Farage sin tilværelse i det europeiske parlamentet. I en tv-dokumentar tas vi med bak kulissene for å bli bedre kjent med denne mildt sagt fargerike mannen og politikeren.

tirsdag 1. april 2014

Michael Lewis: Flash Boys

For noen dager siden skrev jeg et innlegg om det såkalte flash crash, hvor aksjekursene på børsen i New York en dag i 2010 falt som en stein i løpet av noen korte øyeblikk. Jeg nevnte der at forfatteren Michael Lewis skulle komme med en ny bok om høyhastighets verdipapirhandel. For den jevne person høres dette gørr kjedelig ut, men bak det tørre temaet skjuler det seg en spennende historie. I boken Flash Boys skriver Lewis om "a small group of Wall Street guys who figure out that the U.S. stock market has been rigged for the benefit of insiders and that, post–financial crisis, the markets have become not more free but less, and more controlled by the big Wall Street banks."