Boom Bust

Boom Bust

lørdag 31. mai 2014

En samtale med Peter Schiff


Her er et lengre, grundig og godt intervju med Peter Schiff. Keith Mccullough, som tidligere satt seg ned med James Rickards for et lignende intervju, går gjennom en rekke temaer som Peter Schiff normalt pleier å snakke om, men som sjelden får mer enn et par minutters oppmerksomhet i tradisjonelle tv-opptredener. Det største problemet i USA slik Schiff ser det er at sentralbanken holder rentene for lave og ødelegger for en produktiv økonomi.

fredag 30. mai 2014

Putins propagandamaskineri


Jeg har tidligere skrevet en del om hvordan propaganda aktivt brukes for å påvirke din tankegang. Enkelte aktører har i lang tid vært dyktige til å forme folks oppfatning av omgivelsene og hendelser, og der vi selv ofte tror vi har dannet vår egen uavhengige mening så er det nær sagt alltid egentlig andre som har hatt en vesentlig innflytelse på hva vi tenker og gjør. De siste årene har Russland, f.eks. gjennom TV-kanalen Russia Today, vært veldig aktive i sitt arbeid med å påvirke folks tankegang.

Niall Ferguson: Sentralbankene selger aldri statsgjelden


For noen dager siden deltok Niall Ferguson, økonomihistorikeren fra Harvard, på en årlig konferanse i regi av den europeiske sentralbanken ("ECB") i Lisboa. Her hadde han et budskap som på ingen måte overrasker meg og som du kan være sikker på at alle sentralbanker likte å høre.

mandag 26. mai 2014

Domstol kan kneble anonyme nettkommentarer


Den 9. juli 2014 blir en merkedag som vil angå mange av oss som hver dag bruker internett. Denne dag vil Den europeiske menneskerettsdomstolen ("EMD") ta stilling til om det er akseptabelt for nettsteder å legge til rette for anonyme kommentarer til deres artikler.

Helseøkonom sier norsk sykehjemspolitikk minner om Sovjetunionen


Det er kanskje flere likhetstrekk mellom Norge og Sovjetunionen enn hva jeg er klar over. Jeg nevnte nylig norsk landbrukspolitikk, og her kommer en historie om norsk helsevesen. I en kronikk i Dagens Medisin skriver førsteamanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Hans Olav Melberg, om det han mener er likhetstrekk mellom norsk sykehjemspolitikk og Sovjetunionen.

IMF ønsker tettere samarbeid mellom sentralbankene


Lederen for det internasjonale pengefondet ("IMF"), Christine Lagarde, sier på en konferanse i regi av den europeiske sentralbanken at verdens sentralbanker bør samarbeide tettere for å unngå at finansiell uro sprer seg over landegrensene og mellom ulike lands sentralbanksystemer. Denne tankegangen ligger til grunn for det jeg dessverre ser på som en sannsynlig utvikling i fremtiden: en endring i pengesystemet til det verre, hvor vi kan ende opp med en verdensomspennende sentralbank.

søndag 25. mai 2014

Kina oppfordrer jordbruksindustrien til å bli mer konkurransedyktig


I disse dager kjemper norske bønder en kamp for å få mer penger fra skattebetalerne i form av subsidier og støtteordninger. Bøndene ønsker ikke å la seg underlegge et system med fri konkurranse som de mener vil true norsk matproduksjon og deres livsgrunnlag. Parallelt med dette skjer det motsatte på andre siden av jordkloden. I folkerepublikken Kina under ledelse av kommunistpartiet oppfordrer nå myndighetene produsenter av såkorn til å bli mer konkurransedyktige på internasjonal basis.

Tidligere sjeføkonom i ECB: "Sentralbankene flyr i blinde!"


Tidligere ledende økonom i den europeiske sentralbanken ("ECB"), Jürgen Stark, deltok for to uker siden på en konferanse arrangert av det tyske Ludwig von Mises instituttet. Her kom han med noen uttalelser som må kunne sies å være kontroversielle og som slår hull på myten om at sentralbankene har kontroll på hva de gjør.

lørdag 24. mai 2014

Legalisering av marijuana svekker narkokartellene


I svært mange år har svært mange mennesker kjempet svært hardt for å bekjempe all form for handel og bruk av stoffer som marijuana. Man kan vel trygt si at dette arbeidet ikke har klart å hindre utbredelsen av narkotika noen som helst steder. Det er vel noe med det at hva mennesker liker og vil ha, aldri kan fjernes helt med et pennestrøk eller en lovendring. Våre indre preferanser opprettholdes til tross for hva noen som helst politiker sier og bestemmer. Noen har den siste tiden tatt dette inn over seg og tatt av seg forbudsbrillene. Nå ser man at narkotikakarteller i Mexico begynner å slite pga. den økende konkurransen fra delstater i USA som har legalisert marijuana.

Navbladet sier opp ansatte


Dagbladet varsler at de vil gjennomføre oppsigelser. Dette grunnet behov for store innsparinger. For de som ikke har fått det med seg så sliter tradisjonelle norske aviser for tiden stort med færre kjøpere av papiravisene. Internett og den teknologiske utviklingen har satt flere aviser i sjakk (matt?) Trenden er soleklar og de som ikke tar inn over seg folks nye lesevaner faller av lasset. Nå ser vi altså Dagbladet slite. Ikke overraskende har de ansatte svært vanskelig med å ta dette inn over seg.

torsdag 22. mai 2014

Dokumentar: Overdose - The Next Financial Crisis

For et par år siden skrev jeg et innlegg hvor jeg kom med tips om gode dokumentarer om finanskrisen og økonomien i dag. En av disse dokumentarene var Overdose - The Next Financial Crisis. For de som ev. ikke har sett denne før gjør jeg derfor nå igjen oppmerksom på den. Den er nemlig fortsatt svært så aktuell med tanke på situasjonen flere økonomier er i.
"When the next bubble bursts, you cannot use the same emergency measures. You cannot lower interest rates that are already at rock bottom. You can't stimulate the economy with borrowed money if an excessive national debt is the cause of the crisis. The governments could save the banks, but who can save the governments?"

onsdag 21. mai 2014

En samtale med Jim Rickards

Her er et lengre, grundig og godt intervju med James Rickards. Samtalen dreier innom flere av de kjente "Rickards"temaene, bl.a. gull, pengesystemet, geopolitikk, sentralbanker, økonomiske tankeganger, osv. Et av Rickards budskaper er "get your gold now."

tirsdag 20. mai 2014

Peter Schiff om "den belgiske forbindelsen"


De siste månedene, samtidig med at USAs sentralbank har skalert ned sin pengetrykking, så har det blitt gjennomført veldig store kjøp av amerikanske statsobligasjoner gjennom Belgia. Kjøpene er så store at det ikke kan være snakk om at det er Belgias myndigheter som står bak de, og det spekuleres derfor i hvem den egentlige kjøperen er. Her er Peter Schiff om saken.

Dokumentar: Euromania


Her er en interessant dokumentar om den Europeiske Union. Den gir et kritisk blikk på denne unionen av land som med årenes løp har tatt over en større og større del av lovgivningen i alle europeiske land, regulering av bedrifter og folks liv, pengepolitikk, osv. I sum har unionen blitt en overnasjonal enhet. For enkelte, herunder byråkratene og politikerne, har den også blitt svært inntektsbringende.

mandag 19. mai 2014

Kinesere gjør opp gjeld med gull og sølv


Jeg har ved flere tidligere anledninger skrevet innlegg om de såkalte spøkelsesbyene i Kina. En av disse, som jeg omtalte i innlegget En tur inn i en kinesisk spøkelsesby, er Ordos. Etter at lånemarkedet i byen skrumpet inn for et par år siden har flere lånt penger gjennom andre kilder. Flere har akkumulert opp store gjeldsbeløp. Ordos har i følge avisen China Securities Journal fått kallenavnet "gjeldsbyen." Nå ser man bl.a. gull og sølv tas i bruk for å gjøre opp deler av denne gjelden.

Forbud mot profitt


Veldig ofte kommer man i diskusjoner om hva som ville skjedd om statlige tjenester ble utført av private bedrifter istedenfor. Et ofte repetert argument er at det er bedre at staten gjør jobben, for da kan hver eneste krone brukes til tjenesteproduksjon, og ingen kroner må gis avkall på i form av profitt til eierne. Argumentet er lett forståelig for de fleste og høres i første omgang forlokkende ut, men er det virkelig så enkelt som dette?

fredag 16. mai 2014

Finland i resesjon, eller er det en depresjon?


I går kom det tall fra Finland som viste at landets BNP-endring i mars 2014 var -0,8% sammenlignet med samme måned i fjor. For første kvartal var endringen sammenlignet med samme periode i fjor på -0,4%. Sist gang landet hadde et kvartal med vekst i BNP var i første kvartal 2012. Økonomene kaller dette for en "trippel dipp resesjon". På godt gammeldags norsk kaller man det derimot for en depresjon.

torsdag 15. mai 2014

Den jevne amerikanske familie sparer ingenting


Den jevne amerikanske familie setter ikke til side noe som helst sparepenger. Det viser en ny undersøkelse. Ikke ulikt Norge og andre land så gir de offisielle sparetallene et veldig misvisende bilde av hvor mye amerikanerne sparer. Bildet er altså noe ganske annet enn hva økonomer og andre forståsegpåere ofte gir inntrykk av i media.

Ben Swann konfronterer skitten gamblingpolitikk


Begrepet crony capitalism betegner en økonomi og samfunn hvor suksess i forretninger avhenger av å ha nære forbindelser til politikere og statsansatte. Jeg vet ikke om et norsk begrep på dette, men la meg kalle det skitten kapitalisme, eller skittisme. I USA har en politiker ved navn Lindsey Graham nå foreslått å innføre en lov som legger begrensninger på internettgambling. Bak det hele ligger en god dose skittisme.

Peter Schiff og Nouriel Roubini om inflasjon og deflasjon


Her er en kort oppfølger til gårsdagens innlegg om diskusjonen mellom økonomene Peter Schiff og Nouriel Roubini. Etter deres paneldebatt på SkyBridge Alternative Conference ble de dratt inn i CNBC sitt Fast Money-studio. Her snakket de om temaet deflasjon vs. inflasjon. Hvem vant? Vel, du får dømme selv.

onsdag 14. mai 2014

Amerikanernes avhengighet av matkuponger

For en måned siden skrev jeg et innlegg om at statistikk fra USA viser at det i 2012 var like mange personer som mottok matkuponger som det var kvinner i fulltids arbeid i USA. Altså, 46 av 313 millioner amerikanere mottok i 2012 matkuponger. Utviklingen ser ikke spesielt positiv ut. Jeg kom i dag over en kort mini-dokumentar om nettopp dette som viser oss hvordan dette velferdssystemet utnyttes av mange amerikanske borgere og av bedrifter som ser sitt snitt til å tjene gode penger på det.

Peter Schiff vs. Nouriel Roubini


I dag gikk det av stabelen en paneldebatt på SkyBridge Alternative Conference i Las Vegas. Her deltok økonomene Peter Schiff og Nouriel Roubini. Ikke overraskende så var de veldig uenige om temaet deflasjon, og ikke mindre overraskende så var ordvekslingen tilsynelatende hyppig og intens. Jeg har ikke funnet noen video fra debatten, men derimot noen sitater.

Deflasjonspropagandaen


Når man leser aviser og annen finansmedia så fores man nå jevnlig med advarsler fra alle kanter om at Europa står overfor deflasjon og at dette er et enormt stort problem. Det kan nesten virke som om vi utsettes for en bevisst propagandakampanje.

tirsdag 13. mai 2014

Penger og brød

For vel 10 dager siden skrev jeg et innlegg som het Financial Times om å fjerne bankenes rett til å lage penger. Der skrev jeg bl.a. at "som jeg har skrevet om ved flere anledninger tidligere, sist i innlegget Selv pengeprodusenter skjønner ikke hvordan penger skapes, så er det svært liten kunnskap blant folk om hvordan penger skapes og hvordan pengesystemet fungerer. Dette er et tema jeg mener alle bør ha noe kunnskap om, for det angår alles privatliv på en eller annen måte. Penger utgjør tross alt den ene halvparten av enhver transaksjon vi gjør, men nordmenn flest kan mer om innholdet i kneipbrødet på Kiwi enn om pengene de gir i bytte mot brødet."

I dag innser jeg at min påstand om nordmenns kunnskap om penger og brød var meget treffende. Fra Nettavisens Side 2:

Et brød koster alt fra syv til over 40 kroner. Alle de store matkjedene selger både dyre og rimelige brødvarianter - og prisen varierer.
Det blir noen kroner å spare hvis du velger riktig sted å handle. Men dette ser det ikke ut til at folk på gata bryr seg merkverdig om:
Nikolai Bjerkestrand (20) er mer opptatt av næringsinnholdet enn pris når han velger brød. Likevel mener han at et brød ikke bør ligge på mer enn 20 kroner.
- Jeg ser etter grove brødtyper, og ser på posen hva det inneholder. Jeg kjøper aldri kneipp, sier han. 
Frank Eze (34) er derimot mer opptatt av at brødet skal inneholde smør. Det er det som gir god smak, mener han. 
- Prisen? Nei, det ser jeg ikke på. Jeg vet at brød er dyrt i Norge.
For Aud Hagen (68) er det også smak som gjelder.
- Jeg har bakt såpass mye brød at jeg for eksempel ikke vil ha brød som er tilsatt farge - brød som later som det er grovt. Jeg kjøper heller aldri kneipp. Det smaker ikke brød.  
I helgen skapte brødprisene debatt etter at blogger Anders Nordstad reagerte kraftig da han måtte ut med 38 kroner for et brød i en såkalt billigbutikk.
«Den norske bonden får under 3 kr per kilo for matkornet sitt. Og av hvert kilo korn kan man lage to brød. Sånn omtrent. Så hovedingrediensen i det brødet jeg kjøpte for 38 kroner koster mindre enn én krone og femti øre», skrev han.
Jaja, hva skal man si? Påstanden om at nordmenn flest kan mer om innholdet i kneipbrødet på Kiwi enn om pengene de gir i bytte mot brødet ser iallefall ikke ut til å være noen overdrivelse. Det later til å være et visst behov for folkopplysning om penger og økonomi, så jeg får fortsette å skrive på denne bloggen en stund til. Nordmenns umettelige behov for brød og sirkus, det får resten av medie-Norge stå for. Den jobben gjør de utmerket.

Ignorerer finansmarkedene det fundamentale?


Jeg skal ikke kaste en dom over hvor aksjemarkedene skal fremover. Så smart er jeg ikke. Derimot vil jeg vise en interessant graf jeg kom over da jeg leste et innlegg på marketwatch.com. Den viser at der det i USA de siste tiårene har vært en sterk sammenheng mellom gjeldsnivåer og kredittrisiko for selskaper, og mellom endringer i forventede inntekter og aksjekurser for selskaper, så har man de siste par årene sett at denne sammenhengen har forsvunnet og faktisk gått i motsatt retning. Er det slik at finansmarkedene nå ignorerer den underliggende fundamentale utviklingen i amerikanske selskaper?

mandag 12. mai 2014

Dokumentar: DPRK - The Land of Whispers


Jeg kom over det jeg synes var en interessant dokumentar om Nord-Korea. Vi blir med en person på reise gjennom enkelte steder i dette kommunistiske landet hvor det kan se ut som om tiden har stått stille lenge. Hele turen er nøye overvåket av "guider" som passer på hva som kan filmes og gjøres.

søndag 11. mai 2014

Charlie Munger: Finanssektoren bør kuttes med 80%

Her er et klipp fra et gammelt intervju med Charlie Munger. Munger er Warren Buffets kompanjong i Berkshire Hathaway. Han sier noe jeg har sympati for: finanssektoren bør kuttes med 80%.


Munger sier i dette klippet ingenting om hvorfor finanssektoren har blitt så stor som den er i dag. Etter mitt syn er det bl.a. fordi verden de siste hundre år i større og større grad har gått bort fra natur- og råvarebaserte penger og over til bankproduserte penger som skapes ut av løse luften når banker gir lån og av sentralbanker som trykker mynter og sedler og kjøper opp statsgjeld og annen gjeld.

Siden 1971 og opphevelsen av den siste rest av en link mellom gull og penger i form av Bretton Woods-avtalen har finanssystemet blitt enda større og mer komplekst og ulikheter mellom fattige og rike økt. Kredittekspansjonen, som i gamle dager ble gitt navnet inflasjon, har kunnet fortsette ufortrødent tilnærmet uten begrensninger. Det gjeldsbaserte pengesystemet vi i dag opererer i og jaget om stadig lavere renter for å stimulere folk til å låne mer penger og akkumulere mer gjeld har gjort alle økonomier avhengig av og drevet av gjeld. Bank- og finanssektoren lever i stor grad av gjeld og gjeldsrelaterte produkter. Sentralbanksjefer, økonomer og politikere snakker stadig om farene for deflasjon (i dag definert som fallende priser), men ser vi på den historiske prisutviklingen i samfunnet så må man vel kunne si at denne faren mildt sagt er oppskrytt. Sentralbankene kjemper for videre pengemengdevekst og prisvekst, og er i mine øyne driverne bak et voksende finanssystem.

Hvis Mungers ønske om en kraftig redusert finanssektor skal kunne realiseres må man slik jeg ser det først se endringer i pengesystemet og sentralbankenes roller. Dette er dessverre en debatt økonomer og politikere flest enten ikke evner å ta eller ikke vil ta. Slik jeg ser det vil den likevel tvinge seg frem med tid og stunder.

fredag 9. mai 2014

Økonomisk lærdom fra House of Cards

Her er en ny episode med EconPop hvor de tar for seg økonomisk og politisk lærdom fra den populære tv-serien House of Cards.


Kevin Spacey spiller i House of Cards den maktkåte, skruppelløse og manipulerende politikeren Frank Underwood. At norske politikere ved innledningen til seriens sesong 2 "gledet seg vilt" til å se den vitner litt om hva som gir disse menneskene tenning. Hva gir politikerne tenning? I stor grad, slik jeg ser det, makt. Hvorfor søker mange mennesker jobber i det offentlige? Dette har jeg skrevet et eget innlegg om tidligere, og la meg her gjengi et sitat fra økonomen Ludwig von Mises fra boken Bureaucracy (last den ned gratis herfra):
The inefficient expert will always aim at bureaucratic supremacy. He is fully aware of the fact that he cannot succeed within a competitive system. For him all-round bureaucratization is a refuge. Equipped with the power of an office he will enforce his rulings with the aid of the police. At the bottom of all this fanatical advocacy of planning and socialism there is often nothing else than the intimate consciousness of one's own inferiority and inefficiency. The man who is aware of his inability to stand competition scorns "this mad competitive system." He who is unfit to serve his fellow citizens wants to rule them.

torsdag 8. mai 2014

Finansjournalistikk under og etter finanskrisen


I en fersk forskningsrapport med navnet Media Coverage of Banking and Financial News publisert av Reuters Institute for the Study of Journalism gås det gjennom hvordan media rapporterte om bank- og finansbransjen under og etter finanskrisen fra 2007 til 2013. Hvor fremtredende er finansnyheter i tradisjonell massemedia? Hvem setter agendaen for finansnyheter? Er journalister negative eller positive i sin vinkling av saker? Dette er blant spørsmålene som besvares i rapporten. Her fremkommer også en interessant betraktning "fra innsiden" hos en journalist som jobbet gjennom finanskrisen. Kort fortalt: det finnes ingen eksperter som forstår alt. Det er få utdannede kritikere til bank- og finanssystemet. Lovverket innen bank og finans utarbeides av bransjen selv.

tirsdag 6. mai 2014

Joel Greenblatt om det amerikanske aksjemarkedet


Her er et intervju med investoren Joel Greenblatt hvor han snakker om hvordan enkelte amerikanske aksjeindekser er priset sett i forhold til historien. Han peker på at de største selskapene ser ut til å være de best prisede nå og at små aksjer er dyre. Han har også noen kloke investeringsord å by på.

mandag 5. mai 2014

Nomura og Vanke om farene i Kinas eiendomsmarked


Investeringsbanken Nomura er ute med en ny rapport om utviklingen i Kinas eiendomsmarked og økonomi. Dette er ikke blant de mer positive utsagn du vil komme over. Samtidig kommer det nå rapporter om at landets største eiendomsgruppering, Vanke Group, bak lukkede dører tegner et negativt bilde av tingenes tilstand i eiendomsmarkedet. Nomura sier eiendomsmarkedet har nådd sin topp og nå står overfor en priskorreksjon. Spørsmålet er ikke om det vil komme en korreksjon, men heller hvor stor den blir. De mener også at det foreligger en vesentlig sjanse for en kraftig svekkelse i landets BNP-vekstrate. Vanke Group forteller om flere store utfordringer i eiendomsmarkedet og for landets økonomi.

En drøy historie om det offentliges bruk av skattepenger


Jeg kom på en liten historie jeg vil dele. Den handler om hvordan det offentlige forvalter skattepengene dine. Penger som du kunne brukt på klær, bolig, mat og annet, men som istedenfor brukes av det offentlige fordi de tross alt vet bedre enn deg hvordan pengene dine bør brukes.

USAs energiboom

Alle som følger litt med energimarkedet har fått med seg at USAs produksjon av olje og gass har økt betraktelig. Dette har skjedd etter at selskaper der utviklet ny teknologi for å utvinne energi som ligger lagret i skiferstein langt under bakken. Såkalt fracking og horisontal boring har gjort at man klarer å hente ut tidligere utilgjengelige energiressurser. Denne energiutvinningen er omstridt pga. miljøkonsekvenser, men er for mange mennesker nødvendig for å kunne leve sitt liv slik de ønsker og er vant til. Energi er viktig for oss alle og økonomien går ikke rundt uten tilgang på energi. Her er en fin animert video om hva som skjer i USA.

Fellesskapet vs. mennesket


I forbindelse med 1. mai-arrangementet var budskapet fra LO-lederen bl.a. at "høyresiden" i norsk politikk hadde "kidnappet" frihetsbegrepet. Parolen for markeringen var "frihet i fellesskap", i motsetning til individuell frihet. Jeg synes det er interessant hvordan enkelte mennesker ofte velger å ignorere enkeltmennesket og heller fokusere på fellesskapet og flertallet, og har gjort meg noen tanker rundt dette.

søndag 4. mai 2014

Financial Times om å fjerne bankenes rett til å lage penger


Et tema som tidligere kun var forbeholdt perifere blogger som denne er nå havnet i en av verdens mest anerkjente finansaviser Financial Times. Jeg har opp og ned i mente skrevet om at jeg mener bankenes lovgitte enerett (sammen med sentralbankene) til å lage penger ut av løse luften bør tas fra de, og overlates til markedet. Nå kan vi lese det samme sies av lederen for økonomiske kommentarer i Financial Times, Martin Wolf. Nå skal det sies at Wolf ser ut til å være en tilhenger av noe jeg har omtalt med kritiske vendinger tidligere, The Chicago Plan, som går ut på at staten får enerett på å produsere penger. Likevel, at dette temaet overhodet diskuteres i medstrøms media viser kanskje at vi med små men sikre skritt rykker nærmere noe jeg har "spådd" ved tidligere anledninger, nemlig at vi med tid og stunder vil stå overfor en endring i verdens pengesystem.

Kyle Bass om 2014


Her er en link til en video hvor Kyle Bass fra Hyman Capital bl.a. forteller om sitt syn på økonomiene i USA, Japan og Kina, samt valutakurser og strukturelle utfordringer disse landene står overfor. Han penser innom flere ting jeg har skrevet om på bloggen tidligere.