Boom Bust

Boom Bust

søndag 30. oktober 2016

Cash er trash (på lang sikt)


Jeg har en holdning om at det på kort sikt er nyttig å ha en god reserve med bankinnskudd stående tilgjengelig for bruk, enten det være seg for daglige gjøremål og uforutsette hendelser, eller for å kunne kjøpe verdipapirer når det byr seg (det jeg tror og mener er) gode investeringsmuligheter. På lang sikt er jeg derimot av den oppfatning av at bankinnskudd er noe man ikke skal ha for mye av. Det er nemlig en sikker måte å miste sine realverdier på. På lang sikt, så er det mitt syn at cash er trash.

I min privatøkonomi har jeg en praksis om at når jeg mottar lønn eller andre pengeoverføringer så er det første jeg gjør å sette til side en signifikant andel pengene inn på en investeringskonto, hvor jeg har verdipapirer og bankinnskudd. I påvente av å finne gode investeringsmuligheter blir pengene midlertidig stående som bankinnskudd, men når jeg finner investeringsmuligheter som jeg synes gir meg god verdi for pengene, så er jeg rask med å gjøre om bankinnskuddene til verdipapirer.

Superinvestoren Warren Buffett har sagt at "all you know is that the Dollar is going to be worth less 10, 20 or 30 years from now...because we'll print more of them in relation to the amount of goods that are moving. (...) There will be no tendency towards deflation in this country over time. Absolutely." Nå er vi etter manges syn inne i en periode hvor det er sterke deflatoriske krefter i sving i verdensøkonomien, men ser man langt tilbake i historien så vil den lære oss at historien er inflatorisk. Historien gir ofte en god pekepinn på fremtiden, og dette forteller meg at på lang sikt så er man ikke tjent med å ha for mye bankinnskudd. Det er mest sannsynlig en sikker vei til middelmådighet og verdiforringelse.

I den gode og lettleste boken The Lessons of History, av Will og Ariel Durant, gis det en fin lærdom fra økonomisk historie:
"history reports that "the men who can manage men manage the men who can manage only things, and the men who can manage money manage all." So the bankers, watching the trends in agriculture, industry, and trade, inviting and directing the flow of capital, putting our money doubly and trebly to work, controlling loans and interest and enterprise, running great risks to make great gains, rise to the top of the economic pyramid. From the Medici of Florence and the Fuggers of Augsburg to the Rothschilds of Paris and London and the Morgans of New York, bankers have sat in the councils of governments, financing wars and popes, and occasionally sparking a revolution. Perhaps it is one secret of their power that, having studied the fluctuations of prices, they know that history is inflationary, and that money is the last thing a wvise man will hoard"
Det er viktig å spare penger, men med inflasjonskåte politikere, sentralbanker og bankvesen, er det minst like viktig å passe på sparepengene og investere disse slik at realverdiene bevares og vokser.

1 kommentar: