Boom Bust

Boom Bust

lørdag 3. juni 2017

Hvordan Keynes ble en glimrende investor

Min aversjon mot økonomisk tankegang forfektet av tilhengere av John Maynard Keynes er godt kjent for den som har lest The Boom Bust tidligere. Den kortsiktige keynesianske tilnærmingen til økonomi, hvor staten og sentralbanken gis en enormt stor rolle i å "styre markedet" er slik jeg ser det fullstendig idioti, og noe som skaper stadig nye økonomiske problemer for folk og samfunn. I mine øyne bør man heller være langsiktig og i størst mulig grad la mennesker agere fritt seg i mellom uten hemmende statlig innblanding. Likevel er det noe ved Keynes jeg har lært meg å like; hans investeringsfilosofi.

Det som mange ikke vet om Keynes er at han ikke bare var en kjent økonom som teoriserte om arbeidsledighet, renter, pengepolitikk, osv., men at han i tillegg gjennom sin levetid utviklet seg til å bli en glimrende investor. Det ironiske er at det nettopp var et skifte fra kortsiktighet til langsiktighet, og fra spekulasjon til investering, som gjorde at han ble suksessfull.

Skiftet i hans syn på aksjemarkedet kan illustreres med to sitater fra to forskjellige tidspunkter:
Keynes fra 1920: "Win or lose, this high stakes gambling amuses me.
Keynes fra 1934: "As time goes on I get more and more convinced that the right method in investment is to put fairly large sums into enterprise which one thinks one knows something about and in the management of which one thoroughly believes."
Keynes forvaltet penger for universitetet i Cambridge fra tidlig på 1920-tallet til han døde i 1946. Frem til etter det store aksjefallet i 1929 så fokuserte han mest på spådommer om makroøkonomisk utvikling og å prøve å forutse investorpsykologien i markedet, for på denne måten å gjøre sine investeringer. Han var det man kan kalle en "top down"-investor, og hans resultater i denne perioden var middelmådige og svake (kilde: Keynes the stock market investor, av Chambers og Dimson). Fra 1932 begynte han derimot i mye større grad å fokusere på selskapers underliggende verdier ved å analysere deres regnskaper og vurdere integriteten til ledelsen. Han ble det man kan kalle for en "bottom up"-investor, og resultatene forbedret seg vesentlig.Investeringsfilosofien som lå bak Keynes sine gode resultater var som følger:

  • Fokuser på selskapers underliggende verdier og profitabilitet, fremfor å prøve å spå markedstrender
  • Invester kun hvis du føler du kan kjøpe en aksje til en pris vesentlig lavere enn virkelig underliggende verdi ("margin of safety")
  • Tenk uavhengig av andre, og gjerne kontrært
  • Begrens hyppigheten av kjøp og salg slik at du har lave transaksjonskostnader
  • Ignorer kortsiktige svingninger i markedet og hold fast på dine investeringer
  • Ikke spre investeringene for mye, ha en konsentrert portefølje
  • Ha et sindig temperament, opptre rasjonelt
  • Vær tålmodig og langsiktig ("...make the purchase of an investment permanent and indissoluble, like marriage...this would force the investor to direct his mind to the long term prospects..." - Keynes, The General Theory of Employment,  Interest and Money) 
  • Ha evnen til å investere stort når du først ser en god mulighet

Jeg mener samfunnet har godt av å kaste på bål mye av den kortsiktige tankegangen som preger politikk, sentralbanker og finansmarkeder. Å trekke lærdom fra den langsiktige investoren John Maynard "Make an investment like marriage" Keynes (i motsetning til økonomen John Maynard "In the long run we are all dead" Keynes) vil være en god begynnelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar